Uddannelsesaftale: Færre pladser på universiteter bliver ikke et krav

Efter regeringen fremlagde sit uddannelsesudspil, er der nu indgået en aftale. Reduktion i universiteternes studiepladser bliver en målsætning og ikke et decideret krav.
25. JUN 2021 11.45

Et flertal i Folketinget har fredag landet en aftale om at skabe bedre uddannelsesmuligheder i hele landet. Det meddeler Uddannelses- og Forskningsministeriet. Regeringen har indgået aftalen med Venstre, DF, SF, Enhedslisten, De Konservative, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne.

I slutningen af maj lancerede S-regeringen udspillet "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund". Det lagde blandt andet op til, at universiteterne skal nedlægge ti pct. af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg eller flytte dem ud af byerne.

Det vakte stor debat, og støttepartierne Enhedslisten og SF er i den endelige aftale kommet igennem med ønsket om, at man i stedet laver det om til en målsætning frem mod 2030. Det bliver altså ikke et decideret krav.

- Aftalepartierne ønsker konkret, at der udarbejdes en samlet 2030-sektorplan for hver hovedsektor (universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime institutioner og kunstneriske institutioner) for, hvordan en målsætning om udflytning eller nedskalering af sektorens samlede optag i de største byer på op til ti procent kan realiseres frem mod 2030.

- Aftalekredsen giver derfor uddannelses- og forskningsministeren (Ane Halsboe-Jørgensen (S), red.) til opgave at facilitere en inddragende proces med uddannelsesinstitutionerne, som leder frem til 2030-sektorplaner for hver sektor blandt de videregående uddannelser, fremgår det af aftaleteksten.

Ønskede flere penge til udflytning

Sektorplanerne skal blandt andet klargøre, hvor det vil være bedst at placere nye uddannelsespladser uden for de fire største byer. Netop dette element glæder SF's uddannelsesordfører, Astrid Carøe, sig over.

- Det har været vigtigt for SF, at vi ikke skærer for hårdt på uddannelsespladserne i byerne og laver automatiske lukninger, som regeringen foreslog.

- Derfor er jeg glad for, at vi har fået blødt op på kravet om reduktion af studiepladserne i de store byer, siger hun i en skriftlig kommentar.

Både Venstre og Dansk Folkeparti havde gerne set, at der var afsat flere penge til udflytning af uddannelsespladser. Ulla Tørnæs, uddannelsesordfører og forskningsordfører for Venstre, siger:

- Vi skaber et Danmark i bedre uddannelsesbalance med denne aftale. Men vi ville gerne have investeret flere penge i denne opgave. Det ønskede regeringen og dens støttepartier ikke. Det vil vi fremsætte forslag om, siger Ulla Tørnæs.

Også Dansk Folkepartis uddannelsesordfører og forskningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, siger, at man ønskede at bruge flere penge og stille skrappere krav til udflytningen.

Læs hele aftalen for uddannelserne.

Ritzau