Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Alle bag budgetforlig i Region Nordjylland

Regionen styrker forskning, innovation og nye behandlingsmetoder - uændret sygehusstruktur og ingen rammebesparelser
30. AUG 2011 15.30

 

NORDJYLLAND: Budgetforliget i Region Nordjylland har overskriften 'En region i fremdrift'. Det betyder, at regionen satser målrettet på at videreudvikle det nordjyske sundhedsvæsen.

- Til næste år vil vi for alvor kunne mærke, at vi skal skabe et nordjysk universitetshospital i topklasse. Vi skal skabe et topprofessionelt forskningsmiljø i samarbejde med universitetet, og det er ikke gratis. Derfor har vi afsat et ekstra rammebeløb på 20 mio. kroner til forskning og innovation, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Beløbet skal blandt andet sikre, at den succesrige Ideklinikken kan drives videre, og at regionen kan komme i gang med et 'Center for Forbedringer i Sundhedsvæsenet' og projekt for skizofrenipatienter.

- Vi ønsker, at forskning og innovation skal give bedre behandling til patienterne i det nordjyske sundhedsvæsen og være med til at forbedre driften af vores sygehuse. Derfor fokuserer budgettet på at sikre, at de nye ideer og metoder også kommer ud i systemet, siger Ulla Astman.

Flere penge til akutbiler, lægebiler og psykiatrien
Ud over forbedringen af sundhedsvæsenet betyder budgetaftalen, at der afsættes ekstra penge til akutbiler, lægebiler og desuden får ikke mindst psykiatrien flere midler:

- Vi giver psykiatrien et bredt løft i 2012, som hele Regionsrådet bakker op om. Det giver blandt andet endnu bedre behandling til ældre borgere i gerontopsykiatrien, flere aktivitetsmuligheder for psykiatriske patienter, akut hjælpe-team ved tvangsindlæggelser og samtidig endnu bedre forebyggelse med et opsøgende team, der hjælper børn og unge med skizofreni, siger Ulla Astman.

For at finansiere de nye satsninger inden for et stramt budget, har regionens politikere været nødt til at foretage en række nedprioriteringer og reduktioner. Der er i alt reduceret for 104 mio. kroner.

- Vi har bevidst undgået rammebesparelser, som ofte er meget upopulære. Samtidig går budgettet ikke ind og ændrer på den nordjyske sygehusstruktur. Sådanne ændringer kræver en længere proces og dialog, og den håndterer vi sammen med vores sygehusplan, siger Ulla Astman.

Sygehuse skal øge produktiviteten
Det er samtidig en del af forudsætningerne for budgettet, at sygehusene igen i 2012 øger produktiviteten med 2 procent, og hertil forventes en øget aktivitet på 1 procent.

På det sociale område er politikerne blevet enige om at gøre regionens tilbud 2 pct. billigere for kommunerne, men dog først fra 2013.

Inden for den regionale udvikling er der afsat 3 mio. kr. til blandt andet transportinitiativer, som vil sikre en forundersøgelse af letbane, og fokus på at sikre transportkorridoren til Norge og Sverige.

- Alt i alt har vi med en bred budgetaftale sikret os, at vi holder fast i den gode gænge, som regionen er inde i. Samtidig går vi for alvor ind og tager fat på at bygge det nye universitetshospital op, siger Ulla Astman.

Bag budgetforliget står alle seks partier i Regionsrådet. Budget 2012 2.-behandles i Regionsrådet tirsdag 20. september.

mou

Fakta:
- Region Nordjyllands samlede budget er i 2012 på cirka 12 mia. kroner.

- Budgettet er cirka 105 mio. kroner større end i 2011. De øgede midler er tilført Region Nordjylland ved årets økonomiforhandlinger med regeringen.

- Budgetaftalen for 2011 håndterer udgiftsbehov (nye aktiviteter) for 246 mio. kroner på sundhedsområdet og besparelser på cirka 104 mio. kr.

- Mere end halvdelen af merudgifterne dækker praksisområdet og stigende udgifter til behandling i øvrige regioner