Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ældre borgere roser robotter

Forsøg med robotstøvsugere i Aabenraa har været en succes. De gør bedre rent og øger livskvaliteten hos de ældre, lyder dommen

AABENRAA: I løbet af efteråret flytter nye robotstøvsugere ind på boinstitutioner og plejecentre i Aabenraa Kommune. De afløser nuværende støvsugere, der betjenes med håndkraft.

Henover foråret er robotstøvsugerne som led i Projekt Velfærdsteknologi blevet testet på to institutioner og hos 13 borgere, der modtager hjemmehjælp. Tilbagemeldingerne viser, at både borgere og medarbejdere har taget godt imod robotstøvsugeren. I første omgang udbredes robotstøvsugerne nu til alle boinstitutioner og plejecenter i kommunen.

- Borgerne giver blandt andet udtryk for, at de føler sig mere selvhjulpne ved at anvende robotstøvsugeren. På den måde kan robotstøvsugerne være med til, at borgerne oplever større livskvalitet, siger formand for socialudvalget Svend Hansen Tarp.

Gør bedre rent
Tilbagemeldingerne fra borgerne viser blandt andet, at de oplever større fleksibilitet i hverdagen ved at anvende robotstøvsugere. De oplever også, at rengøringen er af bedre kvalitet.

Medarbejderne fortæller, at robotstøvsugeren er let at betjene, og at det vil være en fordel at indføre den som arbejdsredskab. De giver også udtryk for, at støvsugning med robotstøvsuger er lige så god som støvsugning med en almindelig støvsuger.

På baggrund af de positive erfaringer arbejder Aabenraa Kommune videre med nye tilbud om velfærdsteknologiske hjælpemidler til borgerne.

Som led i Projekt Velfærdsteknologi tester Aabenraa Kommune udover robotstøvsugere også hæve/sænketoiletter og vaske/tørretoiletter, gulvvaskerobotter og spiserobotter.

jos

Foto: http://www.flickr.com/photos/eiriknewth/