Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vejle afprøver velfærdsteknologi på seniorerne

Robotstøvsugere, elektriske talerstole og stand up lifte er teknologier, borgerne i fremtiden kan møde på seniorområdet - i første omgang som forsøg

VEJLE: Tre typer velfærdsteknologi afprøves i kommunens pilotprojekt.

  • Robotstøvsugere - eller selvkørende støvsugere - er efterhånden kendt af de fleste. Den selvkørende støvsuger erstatter den manuelle støvsugning. Robotstøvsugeren bruges allerede i fællesarealer på flere plejecentre, men skal nu afprøves i borgerens eget hjem.
  • Den elektriske talerstol - som kan betragtes som en udbygget rolator - kan bruges af borgere, der har svært ved at gå, og som ikke har så mange kræfter og en dårlig balance. Talerstolen kan fx bruges til at hjælpe eller støtte borgeren i at komme fra siddende til stående stilling, eksempelvis i forbindelse med toiletbesøg. Forventningen er, at talerstolen vil gøre borgeren mere selvhjulpen.
  • Stand up lifte - en lift som kan bruges til borgere, der er faldet og skal hjælpes op fra gulvet. Det skal undersøges, om liften kræver færre medarbejderressourcer, ligesom det er forventningen, at borgeren vil blive hjulpet hurtigere op.

På baggrund af evalueringerne tager kommunens seniorudvalg stilling til, om de tre typer velfærdsteknologier skal indføres på hele seniorområdet.

lcl