DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Advokater fandt 12 sager om krænkelser fra Frank Jensen
Advokatundersøgelsen blev iværksat af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i oktober sidste år efter nye beskyldninger mod Frank Jensen om seksuelle krænkelser. Han trak sig kort efter fra posten som overborgmester og hvervet som næstformand i Socialdemokratiet.
Foto: Philip Davali, Ritzau Scanpix

Advokater fandt 12 sager om krænkelser fra Frank Jensen

Kendte sager, der har været omtalt før, siger Frank Jensen (S) om undersøgelsen, som Borgerrepræsentationen har sat i værk.

KØBENHAVN: Advokatfirmaet Kromann Reumert har en undersøgelse af Københavns tidligere overborgmester Frank Jensens (S) adfærd fundet 12 episoder, som involverer beskyldninger om krænkelser. Ifølge Frank Jensen selv er der tale om kendte sager, der tidligere har været omtalt.

Syv episoder har relation til en julefrokost i 2011. En enkelt episode stammer fra 2017, mens fire episoder er fordelt over perioden mellem januar 2010 og oktober 2020, hvor Frank Jensen stoppede som overborgmester.

Undersøgelsen er bestilt af Københavns Borgerrepræsentation. Den konkluderer, at der i halvdelen af de 12 sager har været de fornødne beviser til at konkludere, at en kvinde har været udsat for uønsket fysisk eller verbal kontakt fra Frank Jensen.

Anklagerne handler blandt andet om, at Frank Jensen i flere tilfælde har slikket de pågældende kvinder i øret og på halsen. Flere forklarer også, at han har sagt upassende ting med seksuelle undertoner til dem og opført sig krænkende.

Også tilfælde som de påstået krænkede afviser

I undersøgelsen fremgår det, at advokaterne har modtaget oplysninger om flere episoder, "hvor substansen i beskrivelsen af det passerede imidlertid har været meget uklar", og i tre tilfælde har man "modtaget oplysninger om påståede konkrete hændelser relateret til navngivne kvinder, som imidlertid er blevet afvist af de kvinder, som har været angivet som involveret i episoderne", hedder det.

Foruden denne undersøgelse har Socialdemokratiet foretaget en medlemsundersøgelse, hvor godt 7.000 ud partiets 35.000 medlemmer har deltog ved at besvare et spørgeskema. 53 personer svarede, at de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed det seneste år.

 - Jeg har deltaget i begge advokatundersøgelser for at medvirke til en ordentlig behandling af de henvendelser, der er fremkommet, samtidig med de ligger mange år tilbage i tiden. Jeg vil gerne medvirke til, at alle – både de, der har følt sig krænket og jeg selv – får en rimelig mulighed for at lægge det indtrufne bag os på en måde, så alle kan komme videre, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Ritzau