DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Aase Nyegaard vil ryste posen i Sønderborg

Oven på ballade i seniorudvalget, hvor formanden Jesper Rosanes (K) blev væltet, er borgmesteren nu klar med forslag om nykonstituering
16. DEC 2011 6.22

Af Knud Abildtrup

SØNDERBORG:
Aase Nyegaard (L)  bebudede i november mere klarhed over det politiske arbejde i kommunen, efter at flertallet i seniorudvalget ikke længere havde tillid til formand Jesper Rosanes og i stedet valgte løsgænger Anita Kjøng-Rasmussen.

Nyegaard bad administrationen undersøge de juridiske forhold omkring en omkonstituering af udvalgene. En revurdering af udvalgenes arbejdsområder skulle være med til at skabe klarhed og ro - og det forslag ligger der nu.

I efteråret er to store forvaltninger slået sammen. Ældreservice er lagt sammen med handicap og sundhed, og for at sundhed på tværs af kommunen ikke bliver overset i den sammenbragte forvaltning, foreslår Aase Nyegaard nu, at sundhedsområdet politisk organiseres i et selvstændigt sundhedsudvalg:

- Jeg foreslår, at vi nedlægger seniorudvalget og overfører opgaverne herfra til social- og sundhedsudvalget, som ændrer navn til socialudvalget. Sundhedsopgaverne vil derfor blive overført fra social- og sundhedsudvalget til det nye sundhedsudvalg, oplyser borgmester Aase Nyegaard, som håber på at omkonstitueringen skaber en ny bæredygtig platform for et godt samarbejdende byråd.

- Ved konstitueringen i 2009 sagde flertalsgruppen nej til at fortsætte med et selvstændigt sundhedsudvalg. Nu er administrationen ændret. Derfor er det også hensigtsmæssigt at ændre udvalgsstrukturen, så vi fortsat har en udvalgsstruktur der afspejler forvaltningsstrukturen, siger Aase Nyegaard.

Først til februar
Borgmesterens forslag indebærer, at alle politiske udvalg skal omkonstitueres, og at styrelsesvedtægten derfor skal ændres. Vedtægten beskriver de opgaver, som det enkelte udvalg har ansvar for, og ændringen skal vedtages på to møder, på byrådsmødet den 25. januar og på et ekstraordinært byrådsmøde. Derfor får ændringerne først virkning fra 1. februar - hvis et flertal i byrådet stemmer for på begge møder.

Siden byrådsvalget har to medlemmer af byrådets Fællesliste meldt sig som løsgængere, og hvis de ved omkonstitueringen stemmer sammen med Socialdemokraterne, har flertalsgruppen fire pladser og mindretalsgruppen tre pladser i hvert af de stående udvalg.

I økonomiudvalget vil flertalsgruppen få fem pladser og mindretalsgruppen fire. Det betyder, at flertalsgruppen mister en plads i økonomiudvalget. Ændringerne vil også betyde, at flertalsgruppen mister en plads i teknik- og miljøudvalget, og at mindretalsgruppen mister en plads i arbejdsmarkedsudvalget og i seniorudvalget.