Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Jesper Rosanes væltet som udvalgsformand

Ovenpå ballade i Sønderborgs seniorudvalg ønsker borgmester Aase Nyegaard at omkonstituere udvalgene i det hele taget
4. NOV 2011 6.46

Af Knud Abildtrup

SØNDERBORG: Formanden for seniorudvalget i Sønderborg, Jesper Rosanes (K), blev væltet af udvalgets flertal i går. Nu er løsgænger Anita Kjøng-Rasmussen formand, mens Preben Storm (S) er næstformand, oplyser JydskeVestkysten.

Hermed har flertallet i byrådet ikke længere magten over seniorudvalget. Udvalget indgik før sommer et forlig om ikke at lukke plejehjem. Men efter sommeren pegede Jesper Rosanes selv på plejehjemslukninger, da kommunen på grund af store budgetoverskridelser på social- og sundhedsområdet skulle finde besparelser. Det fik flertallet i seniorudvalget til at vælte ham.

Borgmester Aase Nyegaard ser det som et signal til at få skabt klarhed over det politiske arbejde i kommunen:

- Vi har en politisk udfordring i at skabe arbejdsro og et konstruktivt samarbejde i byrådet. Med baggrund i budgetarbejdet har vi en lige så stor udfordring i at styrke det politiske fokus i forhold til politikområderne og en fælles forståelse af sammenhængen i opgaveløsningen, udtaler hun.

- Jeg har derfor i dag bedt administrationen undersøge de juridiske forhold omkring en omkonstituering af udvalgene. En revurdering af udvalgenes arbejdsområder vil være med til at skabe klarhed og ro og dermed grundlag for mere præcise aftaler om, hvordan vi tilrettelægger det politiske arbejde i Sønderborg byråd bedre end nu.

Den løsning tror gruppeformand Erik Lauritzen (S) ikke er vejen frem:

- Aase Nygård bebuder nu en nykonstituering af alle udvalgene som en reaktion på det, der er sket i Seniorudvalget, hvor flertallet har haft så stor mistillid til formanden, at man nu har taget det drastiske skridt at vælge ny formand og næstformand.

Vi må snakke sammen
- Denne reaktion fra flertalsgruppen har været kendt i nogle dage, idet flere medlemmer af flertalsgruppen har truet med det i håb om at afværge nyvalget af formand i seniorudvalget. Det kommer altså ikke som en overraskelse, at borgmesteren nu demonstrerer sin magt ved at tage et så drastisk skridt.

- I Socialdemokratiet respekterer vi, at flertallet har muligheden for at trumfe sin vilje igennnem. Vi tror ikke - som borgmesteren udtrykker det - at en fuldstændig ny konstituering er det, der giver et bedre samarbejde i byrådet. Vi har inviteret til at dialogmøde om det fremtidige samarbejde, og selvom der har været modstridende meldinger fra flertalsgruppen i de seneste dage, så håber jeg fortsat at vi kan mødes den 14. november og snakke om tingene.

- Borgmesteren ønsker større fokus på politikområder og fælles forståelse af sammenhænge i opgaveløsningen. Det kan vi tilslutte os, men det er ikke afhængigt af en omkonstituering. Det det handler om, er at genopbygge respekt og tillid for hinanden. Det vil vi gerne opfordre og medvirke til.