Aarhus gentænker muligheden for at overvåge borgere

Flere partier i byrådet vil tilbagetrække forvaltningens mulighed for at gøre brug af langvarig observation af borgere i BPA-sager.
4. JUN 2021 10.25

AARHUS: Aarhus Kommunes planer om overvågning af en borger med handicap for at vurdere behovet for BPA-hjælp har fået så megen omtale, at social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz (S) har indkaldt forligskredsen bag Budget 2019 til at drøfte, hvordan Aarhus Kommune fremadrettet skal forholde sig til brug af observation. Det oplyser kommunen.

Flere partier har nemlig ytret ønske om at tilbagetrække forvaltningens mulighed for at gøre brug af langvarig observation i BPA-sager.

Observation i op til 48 timer er i dag en mulighed i sager, hvor borgerens støttebehov ikke kan vurderes og dokumenteres med andre gældende metoder.  

- Jeg deler opfattelsen af, at afdækningen af borgernes støttebehov først og fremmest skal være baseret på en tæt og tillidsfuld dialog. Samtidig er der behov for klarhed om, hvilke redskaber forvaltningen kan gøre brug af i sager, hvor vurderingen er meget kompleks. Derfor har jeg taget initiativ til, at vi drøfter den fremadrettede brug af observation og dermed også genbesøger vores fælles aftale om skærpet visitation og opfølgning i BPA-sager, siger Kristian Würtz.

Han henviser til et spareforslag vedtaget i forbindelse med budgetforliget for 2019, som indebar skærpet visitation og opfølgning i BPA-sager og skulle imødegå de stigende udgifter på området. Forslaget gav samtidig mulighed for at følge borgeren i en periode på eksempelvis 48 timer med henblik på at øge indsigten i borgerens støttebehov samt styrke rådgiverens vurdering og grundlag for bevilling. Forligskredsen mødes onsdag i næste uge.

ibs