Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

9,7 millioner til yderområderne

10 kommuner får medfinansiering af 14 projekter, som skal bidrage til nye arbejdspladser, med i alt 9,7 millioner kroner
4. JUL 2011 10.33

Læsø Kommune vil skabe bedre forhold for fiskere og sejlerturister med en ny kaj, nye bygninger og et åbent fisketorv ved Vesterø Havn. Morsø Kommune vil udvide og forskønne jollehavnen, bl.a. med en ny mole, som skal gøre området mere attraktivt for turister. Skive Kommune vil forskønne Gyldendal Lystbådehavn og inddrage borgerne i, hvordan erhvervslivet i Lihme-området kan udvikle sig bedst muligt.

Det er bare nogle af de i alt 14 projekter, som indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) netop har uddelt samlet 9,7 mio. kr. i støtte til. Projekterne skal bidrage til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme.

- Jeg er glad for at støtte projekterne, som kan være med til at skabe vækst i en række af kommunerne i yderområderne. Ideerne er mange og spænder bredt – større vidensudveksling mellem forskere og virksomheder i Frederikshavn Kommune, ny honnørkaj på Samsø og et regionalt symbiosesekretariat i Kalundborg og Odsherred. Jeg håber, projekterne vil vokse til glæde for lokalsamfundene og måske brede sig til andre kommuner, siger Bertel Haarder.

Pengene kommer fra puljen til tilskud til kommunal medfinansiering af EU-projekter.

Puljen støtter økonomisk vanskeligt stillede kommuners medfinansiering af projekter, som bidrager til erhvervsudvikling og beskæftigelsesfremme, og som har modtaget eller kan forventes at modtage støtte fra EU. Puljen er nærmere beskrevet i tilskuds- og udligningslovens § 17.

Der er to årlige ansøgningsrunder til puljen, 1. marts og 1. oktober. De nye uddelinger vedrører ansøgningsrunden fra marts. Der er i alt 20,9 mio. kr. i puljen i 2011.

jos