Miljøvenlig jorddating laver grusbane til græsbane

Miljøvenlig jorddating laver grusbane til græsbane

Jorddating sparer penge for den, der skal bruge, og den der skal af med jord. Og så sparer det på naturens råstoffer og mindsker udledningen af CO2

GLADSAXE: Gladsaxes idrætschef Holger Kortbek skulle bruge 1.500 tons muld til at lave en grusbane i Bagsværd om til et fint græsareal, som brugerne af anlægget længe har ønsket sig. Igennem kommunens jorddating-portal fik han overskudsjorden fra Nordvand A/S og Gentofte Stadion gratis, fortæller Gladsaxe Kommune.

På portalen, der fungerer som en slags datingside for dem, der mangler, og dem, der skal af med ren jord, formidler Gladsaxe Kommune kontakten mellem borgere og firmaer i nærområdet. På denne måde sparer jorddating penge for såvel den, der skal bruge, og den, der skal af med, jorden. Og så sparer det på naturens råstoffer og mindsker udledningen af CO2.

Miljøvenlige besparelser
Holger Kortbek har, ud over fodboldbanen, blandt andet også fået mulighed for at lave en BMX-bane, en tilskuertribune og en vold til en bueskydningsbane ved hjælp af jorddating, ligesom han har kunnet få lagt ny muld på områderne omkring Gladsaxe Svømmehal og Gladsaxe Stadion. Ikke mindst fordi mange byggeprojekter har jord til overs, som de ikke kan bruge, og at det ofte koster penge at bortskaffe jorden.

Jorden til Holger Kortbeks projekter kom fra en boligforening, en virksomhed der skulle udbygge, samt fra en nabokommune og Gladsaxe Kommune selv. Projekterne er for de flestes vedkommende kun blevet gennemført, fordi udgifterne kunne holdes nede med jorddating.

- Man sparer både penge og resurser, og gør samtidigt miljøet en tjeneste, ved at bruge jorddating. I stedet for at jorden fra et projekt i samme by bortskaffes til et jorddepot, og jeg samtidigt skal indkøbe ny jord fra en råstofgrav, er det sund fornuft at transportere jorden nogle få kilometer inden for samme by, siger Holger Kortbek.

Overskudsjord til alle
Jorddating er således en win-win-situation, hvor både giver og aftager af jorden kan spare penge, og samtidig sparer råstoffer og reducerer lastbilkørsel, og dermed CO2-udledning, siger Holger Korbek.

Og det er ikke kun kommunen, der har haft glæde af jorddating. Kommunen har for eksempel også leveret 7.000 tons overskudsjord fra etableringen af nye regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park, til et nye parkområde ved Novo Nordisks hovedsæde i Bagsværd, ligesom man har leveret jord til Lersøgrøftens Integrationsbyhaver i København.

En dyr jord-konvoj
Hvert år kører lastbiler mellem 200.000 og 300.000 tons jord væk fra byggeprojekter i Gladsaxe Kommune. I hovedstadsområdet er tallet 10 millioner tons. En meget stor del af denne jord er ren jord, og udgiften til deponeringen af jorden i hovedstadsområdets er omkring en milliard kroner.

Udgifterne til selve jorden på jorddating-portalen er derimod ofte gratis, mens der er udgifter forbundet med eksempelvis analyser og kvalitetssikring af jorden.

Læs mere på www.gladsaxe.dk/jorddating

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev