DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
40 forslag om Tange Sø skåret ned til 15
Foto: Morten Rasmussen, Ritzau Scanpix.

40 forslag om Tange Sø skåret ned til 15

Arbejdsgruppe afleverer nu indstilling til miljøministeren.
15. MAR 2021 9.50

VIBORG: Med rådgivning fra Miljøstyrelsen og DTU Aqua har Arbejdsgruppen om Tange Sø nu behandlet mere end 40 løsningsforslag på de natur- og miljømæssige udfordringer ved Danmarks største kunstige sø. Nu er der 15 tilbage, som mandag lander på miljøministerens bord, oplyser Danmarks Naturfredningsforening.

Ministeren skal så træffe en endelig afgørelse om fremtiden for den kunstige sø og den problematiske opstemning af Gudenå. Baggrunden er, at hele Gudenå-systemet ikke lever op til kravene i EU’s vandrammedirektiv, som skal være opfyldt i 2027. Samtidig er den nuværende spærring af Gudenå ved Tange Sø også i konflikt med EUs naturbeskyttelsesdirektiv. 

Arbejdsgruppen kan ikke levere en indstilling i fuld enighed - men en flertalsindstilling og en række mindretalsindstillinger.  

Fire kommuner delt

Favrskov og Randers kommuner, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, de samlede lyst- og sportsfiskerforeninger langs Gudenåen og Danmarks Naturfredningsforening står bag flertalsindstillingen.

Den peger ikke på konkrete løsninger, men formulerer nogle principper, der sikrer blandt andet opfyldelse af direktiverne, et hensyn til de rekreative værdier og en anerkendelse af Tangeværket som bevaringsværdig kulturarv, dog under forudsætning af, at det ikke forhindrer direktivopfyldelse.

Hverken Viborg eller Silkeborg kommuner eller energiselskabet Norlys, som ejer Tangeværket, er med i flertalsindstillingen. Disse parter vil sammen med Foreningen til Bevarelse af Tange Sø indgive mindretalsindstillinger med vægt på at søen og Tangeværket bevares, oplyser Viborg Stifts Folkeblad.

ka