Ny sundhedsaftale i Syddanmark har høje idealer

Region, kommuner og praktiserende læger forpligter sig i ambitiøs syddansk sundhedsaftale.
2. JUL 2019 13.41

SYDDANMARK: Færre syddanskere ryger, den mentale trivsel hos børn og unge er forbedret, og syge borgere har bedre muligheder for at beholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er nogle af de mål, som Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og PLO Syddanmark har givet hinanden håndslag på at nå inden 2023. 

1. juli 2019 trådte en ny syddansk sundhedsaftale i kraft. Aftalen sætter rammen for samarbejdet mellem Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og de praktiserende læger de næste fire år. Der er bred enighed om kursen, og ambitionerne er høje. Det ses blandt andet i de helt konkrete mål for, hvor meget antallet af rygere og antallet af børn og unge, som mistrives, skal være faldet i 2023.

Samarbejde er nøglen til fremtidens sundhedsvæsen
Det kræver et godt samarbejde på tværs af region, kommuner og praktiserende læger at løse de udfordringer, som sundhedsvæsnet står overfor – et samarbejde, som nu bliver styrket yderligere med den nye sundhedsaftale.

Det er Sundhedskoordinationsudvalget, som står bag arbejdet med sundhedsaftalen. I udvalget sidder både regionale og kommunale politikere samt repræsentanter for PLO.

- For mig er ét af de vigtigste mål, at borgene ikke bliver kastebold imellem myndighederne. Vi har et fælles ansvar for, at borgerne får et sammenhængende forløb, og hvis der er tvivl om, hvem der skal gøre hvad, og hvem der betaler, så må tvivlen aldrig komme borgeren til skade. Borgeren skal under alle omstændigheder have det rette tilbud, og så må parterne bag sundhedsaftalen blive enige om ansvar og økonomi bagefter, siger formand for Sundhedskoordinationsudvalget, Bo Libergren (V).

Også formand for PLO Syddanmark, Jørgen Skadborg, er glad for aftalen:

- Praktiserende læger arbejder hver dag for at holde borgerne i Syddanmark sunde og raske og for at sikre, at de får den hjælp, de har brug for, når sygdommen rammer. Den nye sundhedsaftale giver gode forudsætninger for at udvikle vores samarbejde med Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, så vi i fællesskab kan tage et endnu større ansvar. Jeg er glad for, at der i aftalen også er et særligt fokus på de borgere, som har størst behov for hjælp, for eksempel borgere med kroniske lidelser.

Tre vigtige mål
Sundhedsaftalen for 2019-2023 rummer nogle meget konkrete målsætninger. Tre vigtige mål er:

  • At nedbringe antallet af rygere i Syddanmark fra de 19 pct., der i dag ryger dagligt, til blot 13 pct. i 2023. Hvis det lykkes, vil Syddanmark være den region, som har færrest daglige rygere.
  • At nedbringe antallet af børn og unge, som ikke trives, fra 23 pct. til 16 pct. for kvinder og fra 11 pct. til otte pct. for mænd.  De seneste år er der sket en voldsom stigning i antallet af børn og unge, som ikke trives.
  • At 51 pct. af borgere med psykisk sygdom, og 82 pct. af borgere med fysisk sygdom har tilknytning til arbejdsmarkedet i 2023. Det er nyt, at borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet er med i aftalen. Baggrunden er, at det kan være forbundet med store personlige og økonomiske omkostninger at stå uden arbejde.

Som noget nyt er sundhedsaftalens mål koblet til de nationale mål for sundhedsvæsnet og den syddanske sundhedsprofil, som opdateres hvert fjerde år via en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Det gør det muligt løbende at følge med i, om udviklingen går i den ønskede retning.

Sundhedsaftalen er godkendt af det syddanske regionsråd og i alle 22 kommuner. Den trådte i kraft 1. juli 2019 og gælder de næste fire år.

MG

Fakta om sundhedsaftalen

  • Sundhedsaftalen danner de formelle rammer om samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.
  • Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed.
  • Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt