1.000 ekstra ansatte til ældreplejen i 2024
425 mio. kr. fordeles i år til kommuner i forhold til antallet af ældre i hver kommune.
Foto: Asger Ladefoged, Ritzau Scanpix

1.000 ekstra ansatte til ældreplejen i 2024

Midler til ekstra personale i ældreplejen skal fordeles mellem kommunerne efter en "ældrenøgle".
8. JUN 2021 11.55

I 2024 kan kommunerne se frem til 1.000 ekstra medarbejdere i ældreplejen, oplyser Social- og Ældreministeriet, efter at regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om udmøntningen af de ekstra midler, der blev sat af til ældreområdet i finansloven for 2021. Midlerne vil blive fordelt ud på kommunerne efter en "ældrenøgle", der tager højde for deres andel af ældre i 2021.

De ekstra penge til kommunerne skal bruges på at ansætte personale, der skal erstatte ufaglærte medarbejdere, man vil have i uddannelse som social- og sundhedshjælper eller -assistent. Kommunerne vil løbende have mulighed for at ansætte fast personale i ældreplejen i takt med, at de ufaglærte færdiggør deres uddannelse.

- Det skal være trygt at blive gammel i Danmark, og vores ældre har krav på at blive behandlet med omsorg, værdighed og en stærk faglighed. Med denne aftale løfter vi kvaliteten i vores ældrepleje gennem flere medarbejdere og flere, der kan gå fra ufaglært til uddannet, siger social- og ældreminister Astrid Krag (S).

En god start

På finansloven blev der afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 til uddannelsesaftaler med det ufaglærte personale og ekstra personale. Det forventes at sikre op til 1.021 ekstra ansatte i ældreplejen. Ifølge Torben Hollmann, der er social og sundhedssektorformand i FOA, er det et "nødvendigt skridt i den rigtige retning".

FOA's egne beregninger viser, at der de næste ti år er behov for 40.000 ekstra sosumedarbejdere som følge af et stigende antal ældre. Selvom det kommer til at tage tid at uddanne flere og styrke fagligheden, så er det ifølge Torben Hollmann den rigtige måde at gøre det på.

- Det her er en start. Vi skal bruge 1,5 mia. kr. til at genoprette ældreområdet på mange parametre. Den her aftale gør ikke, at der ikke fortsat er meget andet at gøre for at sikre en bedre kvalitet. Det handler blandt andet om visitering, ledelse og omorganisering, men det må komme senere hen, siger han.

mh