Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vordingborg nedbringer lån i schweizerfranc

BUDGET 2012 En fortsat stigende kurs på den schweiziske møntfod kan nemlig give risiko for, at den hidtidige fortjeneste forvandles til et tab
3. OKT 2011 13.13

VORDINGBORG: Efter nogle år, hvor det har været en god forretning for Vordingborg Kommune at have optaget en del af de kommunale lån i schweizerfranc, er det nu besluttet at nedbringe porteføljen. En fortsat stigende kurs på den schweiziske møntfod kan nemlig give risiko for, at den hidtidige fortjeneste forvandles til et tab, oplyser økonomichef Jan Planeta.

I takt med de voldsomme kursudsving i schweizerfranc (CHF) gennem det seneste år har kommunen revurderet strategien omkring anvendelse af denne valuta.

CHF-lånene er hidtil blevet brugt som led i en risikospredning - specielt som alternativ til lån med fast rente i danske kroner. Indtil videre har denne strategi været en succes og givet en pæn gevinst.

Den stigende CHF-kurs betyder dog, at overskuddet kan blive vendt til et større underskud. Derfor er låntypen sat i bero, og der er i budgetforslaget for 2012 og overslagsår reserveret 10 mio. kr.  i både 2013 og 2014 til indfrielse af nuværende CHF-finansiering.

I dag har kommunen lån i CHF for ca. 190 mio.kr. Det forventes, at andelen af lån i CHF inden udgangen af 2014 er nedbragt til ca. 25 mio.kr. Den nye økonomiaftale mellem Regeringen og KL betyder endvidere, at kommuner ikke fremover kan optage lån i Schweizerfranc.

ka

http://www.flickr.com/photos/nl/with/458055289/