Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vordingborg nægter ikke godkendelse af daginstitution

Kommunen har hidtil hverken fået bygninger eller driftsgaranti til godkendelse

VORDINGBORG: Det er ikke korrekt, når det i pressen i dag anføres, at Vordingborg Kommune nægter at godkende den private institution Langebæk Frie Børnehus, efter at kommunen på grund af et stort antal ledige børnepasningspladser besluttede at lukke Langebæk Børnehave den 1. januar i år. Det skriver Vordingborg borgmester i en pressemeddelelse.

- I Vordingborg Kommune har vi intet imod private daginstitutioner. Når Langebæk Frie Børnehus ikke er blevet godkendt, så skyldes det helt præcis to forhold. For det første mangler vi at modtage en driftsgaranti fra dem, og desuden har de endnu ikke søgt om godkendelse af de bygninger, de vil benytte til institutionen, siger borgmester Henrik Holmer (S).

Vigtig driftsgaranti
Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at en driftsgaranti er nødvendig, fordi Vordingborg Kommune med øjeblikkeligt varsel skal kunne gå ind og sikre, at børnene kan blive passet, hvis det viser sig, at det private børnehus bliver nødt til at lukke. Med en driftsgaranti får kommunen tre måneders frist til at finde en løsning. Garantien er en mulighed ifølge dagtilbudsloven paragraf 20 stk. 2.

- Bygningerne skal selvfølgelig også være sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Der skal være de nødvendige brandudgange og bygningerne skal have den korrekte størrelse i forhold til det antal børn, som de ønsker at passe, siger Henrik Holmer.

I stedet for at fremsende en driftsgaranti har Langebæk Frie Børnehus, i brev af 26. januar, skrevet til Vordingborg Kommune, at de afventer en juridisk afgørelse på spørgsmålet om en driftsgaranti for Privatinstitutionen Slotsparken, før de ønsker at stille med en garanti.

I sagen om Privatinstitutionen Slotsparken afviste Vordingborg Kommune en garantistillelse, som hverken kommunens egne jurister eller en ekstern højesteretsadvokat kunne anbefale. I stedet stillede Privatinstitutionen Slotsparken med en bankgaranti fra Max Bank. Før der er en juridisk afklaring på det spørgsmål, ønsker Langebæk Frie Børnehus altså ikke at stille med den nødvendige garanti.

- Så længe Langebæk Frie Børnehus endnu ikke har sendt en ansøgning til kommunen med angivelse af adressen for den ønskede private institution og med den nødvendige driftsgaranti, kan vi ikke komme videre med sagen, siger borgmester Henrik Holmer.

lcl