Voldgift: Det var i orden, at Odense bortviste medarbejder

Byggesagsmedarbejder rådgav virksomheder i byggesager i sit eget private firma.
30. JUN 2021 9.45

ODENSE: Tilbage i 2017 bortviste Odense Kommune en medarbejder efter embedsmisbrug, der bl.a. medførte, at mange byggesager i kommunen måtte gå om.

Det ledte til en voldgiftssag, som nu er afsluttet - med medhold til Odense, oplyser kommunen.

Medarbejderen nedlagde efter bortvisningen påstand om, at den var uberettiget med tilhørende krav om løn og kompensation. Men voldgiften er altså nu overstået med en afgørelse i Odenses favør om, at bortvisningen var i orden.

- I 2017 var By- og Kulturforvaltningen meget bekymret for, om borgere og virksomheder mistede tilliden til forvaltningens saglige og uvildige sagshandling, når der kunne være et sammenfald af interesser mellem medarbejderens private og offentlige rolle. Det førte ud over bortvisningen også til en gennemgang af arbejdsgangene og kulturen i Byggesagskontoret, som har været rigtig god for afdelingen og vores efterfølgende arbejde. Nu er sagen afsluttet, og vi tager afgørelsen til efterretning. Dermed er der også sat et punktum for vores vedkommende, siger adm. direktør Morten Møller Iversen.

Medarbejderen havde ifølge kommunen rådgivet virksomheder og private mod betaling gennem sit privatejede firma. Medarbejderen har derefter selv foretaget sagsbehandlingen af ansøgningerne. 

ibs