Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Vilde kommuner kan få hjælp til at vinde
Sammenhæng: Man kan få tilskud til at forbinde overdrev og enge, så der skabes grønne korridorer i landskabet. Skove kan også få tilskud til at mere natur.
Foto: Miljøstyrelsen

Vilde kommuner kan få hjælp til at vinde

Lige nu dyster landets kommuner om at være den vildeste i miljøministerens kommunekonkurrence. To tilskudsordninger kan give kommunerne et vigtigt puf i en grønnere retning.
16. APR 2021 9.51

Flittig brug af tilskud til urørt skov og sammenhængende natur kan måske betyde sejr i kommunekonkurrencen. De to tilskudsordninger er netop nu åbnet for ansøgninger og kan søges frem til 15. juni.

- Hvis man har noget skov eller arealer, som kan tages ud af drift kan man få tilskud til at give dem tilbage til naturen. Det kan være noget gammel skov eller sumpede, stejle eller vanskeligt tilgængelige arealer. På den måde kan man både støtte op om biodiversiteten og hjælpe sin kommune i konkurrencen om at blive vildest, siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen.

Tilskud kan også gives til områder, som på anden vis er lidt svære at dyrke, og som ville give sammenhængende arealer og grønne korridorer i landskabet. 

Tilskuddene til urørt skov og sammenhængende natur søges af private lodsejere. Men kommunen kan spille en vigtig og aktiv rolle ved at informere om mulighederne, og både landbrugsrådgivere og kommunens biologer kan hjælpe, hvis flere lodsejere vil gå sammen i en fælles ansøgning.

Kommunekonkurrencen afgøres af et dommerpanel, som vurderer kommunerne ud fra en række kriterier. Miljøstyrelsen har ingen indflydelse på afgørelsen.

  • Der er i alt 12,9 mio. kr. til urørt skov. Ordningen giver tilskud til at skovarealer ligger urørte hen, så der i fremtiden ikke sker nogen drift. De skove, der udlægges, hjælper til at bevare og fremme biodiversiteten – både knyttet til de levende træer men også til de døde træer, da de får lov til at henfalde naturligt. 
  • Der er 16 mio. kr. til sammenhængende arealer: Ordningen giver tilskud til at arealer fremover kun drives ekstensivt – ved slæt eller afgræsning. Arealerne må i fremtiden ikke dyrkes, sprøjtes eller gødskes. De arealer, der udlægges, hjælper til at beskytte udvalgte habitatnaturtyper og bliver en del af en sammenhængende natur, som der ikke er meget af i det danske landskab.

ka