Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Vi har for længst lagt Farumtiden bag os

Furesø er kommet videre og er i dag en kommune som alle andre, siger borgmester Ole Bondo Christensen (S) som kommentar til dagens beretning fra Farum-Kommissionen

Af Sine Riis Lund, [email protected]

FURESØ: Misrøgt af kommunale midler og ulovligheder i Farum for mere end ti år siden ser nu ud til at få sit endelige punktum med Farum-Kommissionens 16 bind store beretning i dag.

Men for Furesø, der er er sammenlagt af de tidligere Farum og Værløse Kommuner, fik sagen for alvor sin afslutning sidste år, fortæller borgmester Ole Bondo Christensen (S) til dknyt.

- Vi synes jo, at vi lagde fortiden bag os, da vi indgik Furesøaftalen 8. marts sidste år. Aftalen gør, at vi har et fair finansielt grundlag. Derfor vil vi se på det her, som alle andre kommuner vil se på denne rapport, som noget man kan hente lære, og som man kan bruge til at drøfte, hvordan vi kan gøre en god forvaltningsskik endnu bedre.

Sagerne er afsluttet
Farum-kommissionens beretning har været næsten et årti undervejs, men Ole Bondo Christensen oplever det ikke som et åg, der i dag bliver løftet fra kommunen.

- Nej, det vil jeg ikke sige, fordi de sager som omtales og som behandles, er jo sager, der for længst er afsluttet. Der har også været tilsynssager på mange af dem og nogle af dem har også været behandlet i retssager osv., så der har vi jo løbende hakket de konkrete sager af, som nu hele Farums-komplekset udspringer af, siger han til dknyt og fortsætter:

- Vi er et helt andet sted i dag, og vi er et sted, hvor vi er fuldstændigt på linje med andre kommuner, når det handler om at have bragt orden i sagerne og sikre god forvaltningsskik.

Byrådsmedlemmers arbejdsbetingelser
Ole Bondo Christensen vil blandt andet holde øje med, hvad der står om byrådsmedlemmernes forudsætninger for at få indsigt i sagerne, og hvad der kan gøres for at sikre, at sagerne er godt belyst. 

- Det er vel i høj grad det, som man hele tiden skal arbejde med at sikre. Et godt beslutningsgrundlag og transparens i den kommunale forvaltning, så der er indseende med, hvad der sker. Jeg kunne forestille mig, at det er noget i den retning, at der vil være nogle anbefalinger. Det er jo så også noget, som vi og alle andre kommuner arbejder med hele tiden. Der diskuteres hele tiden løbende, om arbejdsbetingelserne og vilkårene for byrådsmedlemmer. Og forholdet mellem embedsværket og politikerne, og vigtigheden af, at der er nogle demokratiske processer, der kører og embedsværket håndterer sagerne på en måde, så der er reel mulighed for at gennemskue det som almindelige byrådspolitikere. Og med denne rapport kommer man jo også ind i denne her diskussion.