Vestjysk psykiatri er presset og får hjælp fra Aarhus

Aarhus-psykiatri overtager ansvaret for de sværest syge patienter i Vestjylland.
2. JUN 2021 12.55

MIDTJYLLAND: De seneste år har Psykiatrien i Region Midtjylland på grund af lægemangel arbejdet på at aflaste voksenpsykiatrien i Herning og Holstebro. Men også manglende systematik og struktur i de interne arbejdsgange udfordrer nu kvaliteten i behandlingen af patienterne, lyder det fra regionen.

- Det tager vi meget alvorligt, for det kan i værste fald være patientkritiske. Det er ikke godt nok og skal forbedres hurtigst muligt, for der må ikke herske usikkerhed om behandlingskvaliteten, siger sygeplejefaglig direktør Claus Graversen.

Fra juni overtager psykiatriske afdelinger i Aarhus ansvaret for behandlingen af de sværest syge patienter i Vestjylland. I forvejen er flere opgaver i de seneste år flyttet til regionens andre psykiatriske afdelinger. Patienterne behandles dog fortsat i Herning og Holstebro.

Systemer mangler

Konkret peger en intern undersøgelse bl.a. på, at patientenes medicin ikke altid bliver tilstrækkeligt dokumenteret i journalen, at screeningen for selvmord ikke er systematisk nok, at medicinopfølgning er svingende, og at patienternes behandlingsplaner er mangelfulde.

Dette er sat i gang:

  • Hospitalsledelsen er nu selv fysisk til stede i afdelingen flere gange om ugen.
  • Her fra 2. juni overvåges data tæt for bl.a. screening for selvmordsrisiko, udarbejdelse af behandlingsplaner og medicinopfølgning.
  • Der er aftalt farmakologiske konferencer med Klinisk Farmakologisk Afdeling.
  • Fra uge 23 gennemføres et intensivt brush-up-kursus i dokumentationspraksis.

 ka