Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Vejle-plejehjem får sjælden certificering

Højagercentret i Jelling har som det andet plejehjem i Danmark en Eden Alternative-registering, der handler om at ændre den traditionelle plejehjemskultur og gøre livet værd at leve for alle uanset alder

VEJLE: Livet skal leves - også når man bliver ældre. Og livet bliver levet på Højagercentret i Jelling, som er et plejehjem, der gør tingene anderledes. Her er der både plads til en 'lille en' til kaffen, husdyr, og beboerne bestemmer f.eks. også selv, hvornår de vil stå op om morgenen.

Samtidig har personalet lagt rutinearbejdet på hylden og indretter sig efter beboernes ønsker og behov. Det betyder opgør med det traditionelle personalebegreb. Højagercentrets personale er ikke 'medarbejdere' i traditionel forstand men 'medmennesker' - og hjertet kommer før kitlen. Så også for personalet er Højagercentret som et andet hjem.

Siden 2005 har Højagercentret arbejdet på, at stedet skal være et hjem for beboerne - ikke en institution. Centerleder Anna Laurberg forklarer det på den måde, at alle skal føle sig hjemme. Det gælder både beboere, medarbejdere og besøgende. Livet skal leves, så længe man har det. Man skal have det sjovt og udvikle sig - uanset alder.

Eden betyder paradis og er symbol på en have med en mangfoldighed af liv. Ordet 'Alternative' er udtryk for, at et alternativ til det traditionelle pleje- og omsorgssystem er nødvendigt.

- Når man arbejder ud fra Eden, tager man kampen op mod de tre gængse ældreplager: Ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Det gør man ved skabe gode, værdifulde relationer til mennesker og dyr, ved at tilbyde en varieret og kreativ hverdag og ved at betragte beboerne som aktive deltagere - ikke som passive modtagere, fortæller Anna Laurberg og uddyber:

Sansehaver
- Helt konkret har vi fået indrettet forskellige sansehaver, og vi har både hunde, katte, kaniner, fugle og også græssende heste om sommeren. Personalet er desuden blev uddannet i Eden-principperne - men ellers gælder det i store træk om at tage udgangspunkt i, hvordan man gerne selv vil have det! Vi har oplevet Eden-processen som en positiv spiral med lavt sygefravær, lav udskiftning i medarbejdergruppen, stor fleksibilitet ved sygdom og ferier - og stort engagement fra pårørende og frivillige, siger centerlederen.

I Vejle Kommune er Højagercentret ikke det eneste plejehjem, som arbejder efter Edens principper.

- Mange af kommunens øvrige plejehjem arbejder også efter disse principper, men for at blive Eden-registreret kræver det f.eks., at alle medarbejdere skal gennem en særlig tilrettelagt uddannelse, men kan man sagtens implementere principperne alligevel, siger Anette Styrup Bang, chef for Senior Drift Service i Vejle Kommune, og fortsætter:

- Vi har også en del såkaldte leve-bomiljøer. Også her kombineres tanken om et hjem med et fællesskab, der rummer den omsorg og pleje, som beboerne har behov, samtidig med at de bliver inddraget i det daglige liv.

mou