Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Vejen bliver kortere til en grøn taxa på Hovedstadens hospitaler

Hospitaler i Region Hovedstaden har fået nye grønne p-holdepladser til el- og brinttaxaer. De giver de hospitalsbesøgende kortere vej til en miljøvenlig taxa og understøtter grøn omstilling på trafikområdet.

HOVEDSTADEN: Når besøgende og medarbejdere på Region Hovedstadens hospitaler fremover ruller afsted fra hovedindgangen i en taxa, vil det for fleres vedkommende foregår på el eller brint. Det skal nye grønne p-holdepladser være med til at sikre. Holdepladserne er placeret, så de står tættere på indgangen end de øvrige holdepladser til Taxaer, og de er forbeholdt chauffører, der kører en grøn og bæredygtig vogn. Det oplyser regionen.

Foreløbigt finder man de grønne p-holdepladser på fire af Region Hovedstaden hospitaler. Det gælder Herlev, Gentofte, Bispebjerg og Hvidovre Hospital.

En del af større indsats
Etableringen af p-holdepladser er en del af en større indsats for grøn omstilling i taxabranchen og foregår i et samarbejde mellem blandt andet Dansk Person Transport, Cph. Lufthavn, Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

- En taxa kører årligt det samme antal kilometer som seks-otte personbiler, og det betyder, at CO2-udslippet og partikel- og støjforureningen ligeledes skal ganges med seks-otte for hver taxa i bybilledet. I København er der cirka 2.500 taxaer, så det kommer hurtigt til at betyde noget i det store klimaregnskab, når flere skifter til en el- eller brinttaxa, siger Kathrine Marie Fjendbo Jørgensen fra Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling.

Flere taxaselskaber er da også i fuld gang med en omstilling. Taxabranchen har nu i alt cirka 130 grønne taxaer på gaden i København og forventer op imod 500 i løbet af 2020.

Den udvikling glæder regionrådsformanden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S):

- Eksemplet med partnerskabet for grøn omstilling af taxabranchen viser, at man med små tiltag kan være med til rykke store beslutninger frem i tiden. Etableringen af pladserne på hospitalerne giver taxavognmændene et incitament til at hoppe med på den grønne bølge, og pladserne gør det samtidig nemmere for mennesker at træffe bæredygtige valg ude på hospitalerne. Det skaber en rigtig fornuftig udvikling, som vi skal holde fast i, siger hun.

Blandt taxaselskaberne er der også opbakning til de nye holdepladser på hospitalerne. Det fortæller vicedirektøren for Dansk Person Transport, Trine Wollenberg:

- Taxabranchen vil rigtig gerne bidrage til den grønne omstilling, men en af de helt store udfordringer er de store udgifter forbundet med at få udskiftet gamle vogne til nogle, der kører på el eller brint. Derfor er vi glade for, at man også fra det offentliges side gør det økonomisk attraktivt at omstille, ved fx at give nogle fordele til de vognmænd, der baner vejen for den grønne omstilling i branchen.

MG

Fakta om de grønne Taxa-pladser

  • Foreløbigt finder man de grønne taxa-holdepladser på Bispebjerg, Gentofte, Herlev og Hvidovre Hospital.
  • Etableringen af pladserne udgør ét af flere initiativer, som allerede er i fuld gang eller på vej fra samarbejdet Partnerskabet for grøn omstilling af taxabranchen.
  • Blandt initiativerne er et lignende køsystem ved Cph Lufthavn og ved andre trafikknudepunkter i København. Derudover kan nævnes etableringen af syv hurtigladere dedikeret til taxabranchen.
  • Med i Partnerskabet for grøn omstilling af taxabranchen er blandt andet Dansk Person Transport, flere af taxabranchens selskaber, Cph. Lufthavn, E.ON, Københavns Kommune og Det Økologiske Råd og Region Hovedstaden.