Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Væk med skranken og ind i den digitale fremtid

Borgerservice i Syddjurs har nedlagt skranken og etableret en række medbetjeningsstationer i det tredje initiativ, kommunen har gjort for at leve op til KL’s digitaliseringsstrategi og målsætningen om 50 pct. selvbetjening med udgangen af 2015
15. MAR 2011 15.14

SYDDJURS: Kommunens nye servicekoncept kaldes 'Den røde tråd' og har fokus på at gøre borgerne dus med selvbetjening. Det nye servicekoncept betyder at borgerservice tænker i nye måder at møde borgeren på. Ændringerne er i første omgang sket gennem tre initiativer:

1. Borgerbus - Bussen ruller ud til større arrangementer og festivaler i kommunen, første gang i foråret 2010. Her udstedes NemID og borgere hjælpes i gang med selvbetjening.

2. Biblioteket som selvbetjeningsguider - Borgerservice er gået i samarbejde med biblioteket som nu tilbyder hjælp til selvbetjening og udstedelse af NemID. Lanceret i efteråret 2010.

3. Borgerservice laver medbetjeningsstationer - I februar 2011 blev det nye medbetjeningsområde i borgerservice indviet. I stedet for en skranke mødes man nu med en borgerrådgiver ved en medbetjeningsstation. Rådgiveren hjælper borgeren til at betjene sig selv sådan, at erfaringerne kan bruges derhjemme næste gang.


Projektleder Lene Riis og udviklingsansvarlig i borgerservice Torben Sørensen siger:

- Vi arbejder hårdt på at nå de nationale mål for selvbetjening. Det kræver ikke kun gode selvbetjeningsløsninger, men både fysiske ændringer og en holdningsændring hos vores medarbejdere. God service er nu at give borgeren en positiv oplevelse med selvbetjening, så de næste gang klarer sig selv.

Det næste skridt i borgerservice er en hotline med telefon og chat med fokus på at fange borgere inden de beslutter sig til et fysisk fremmøde. Desuden laves der opsøgende arbejde, hvor borgerservice mødes med ældregrupper eller distriktsråd for at fortælle om det nye servicekoncept.

mou