Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Udvalgsformænd skeptiske over for minimums-normering

FOAs forslag om at indføre lovfæstet minimumsnormering i daginstitutionerne får en blandet lokalpolitisk modtagelse
29. JUL 2011 7.30

Af Kim Rosenkilde Nielsen
[email protected]

Lokalpolitikerne kan godt selv tage ansvar for de beslutninger, de træffer. Også når det kommer til besparelser på daginstitutions-området. Det mener flere af de udvalgsformænd, der den kommende tid sidder med en svær prioritering mellem en række forskellige forslag til, hvordan kommunens besparelser kan og skal udmøntes på børnepasningen.

Derfor er der også betydelig skepsis over for at lade Folketinget lovgive om, hvordan normeringen skal være i de enkelte institutioner. Det har fagforbundet FOA ellers foreslået, efter en rundspørge til et bredt udsnit af landets kommuner gjorde det klart, at også 2012 vil byde på nedskæringer mange steder i landet.

- Jeg er noget skeptisk ved den slags topstying. For der kan jo være en række forskellige ting, som kan gøre det fornuftigt at angribe tingene på en anden måde lokalt, som der så ikke ville kunne tages hensyn til, siger Henrik Mehlsen (S), formand for børne- og skoleudvalget i Tønder.

Tønder Kommune har netop konkrete overvejelser om flere af de tiltag, som FOA fremhæver i den undersøgelse, som nu får fagforbundet til at foreslå minimumsnormering. Bl.a. lavere normering, flytte børn fra dagpleje til vuggestue og kortere åbningstider.

Pædagogisk indsats under pres

Også i Skive Kommune skal der den kommende tid prioriteres mellem flere af de tiltag, som FOA reagerer på. Udover en tidligere overgang fra vuggestue til børnehave og børnehave til skole-fritidsordning, overvejer man også at skære på tilsynet i dagplejen. Og FOAs forslag mødes da heller ikke med den store opbakning i Skive.

- Det synes jeg ikke er en god ide. For vi har nogle børnehaver, hvor man kun vil have faglært personale, mens man andre steder også gerne vil have ufaglært og pædagogmedhjælpere. Og det vil jeg være ked af, hvis de ikke selv skulle have mulighed for at tilrettelægge selv, hvordan de vil have det, siger Peder Christensen (S), formand for børne- og familieudvalget i Skive.

Han vil imidlertid ikke afvise, at FOA kan have en pointe, når de udtrykker bekymring om, at yderligere besparelser kan få betydning for det pædagogiske indsats.

- Det kan ikke undgås. Vi er blandt dem, der ligger allerlavest på forbruget per barn, så flere besparelser vil ikke undgå at kunne mærkes, siger Peder Christensen.


Folketinget skal tage politisk ansvar


I Norddjurs har er man i gang med en større omlægning af hele skole- og institutionsstrukturen. Og 2012 byder med stor sandsynlighed på nye besparelser, som kan betyde lukning af institutioner, dagplejepladser der flyttes til vuggestue regi og at børnene kommer tidligere fra vuggestue til børnehave.

Men her mener formanden for børne- og ungdomsudvalget, Mads Nikolajsen (SF), at FOAs forslag om en minimumsnormering er helt på sin plads. Også selv om det vil gå imod kommunens normale politik om, at de enkelte institutioner har en høj grad af selvforvaltning.

- Kommunerne er presset så meget på deres økonomi, at det vil være en god ting. I en tid med meget knappe ressourcer kan man blive fristet til at nednormere for meget, og det vil det modvirke, hvis man har nogle minimumsregler, siger Mads Nikolajsen.

Han tilføjer dog, at hvis det vedtages på landsplan, så skal det selvfølgelig også sikres, at kommunerne har økonomisk mulighed for at leve op til kravene. Men som han ser det, så vil det klæde landspolitikerne også at tage politisk ansvar for, hvor grænsen reelt skal gå på området.

- Det er noget, som vi overvejer fra SF's side at foreslå lokalt her i Norddjurs. Vi må være villige til at tage et politisk ansvar for at få fastsat en minimumsnormering for, at det ikke bare er en prioritering, der skubbes videre til institutionslederne, siger Mads Nikolajsen.