Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Udsigt til lavere underskud på offentlige finanser

Forbedringen skyldes primært højere forventede indtægter fra pensionsafkastskatten samt højere personskatteindtægter
25. MAJ 2012 11.14

Finansministeriet har netop offentliggjort Budgetoversigt 1, maj 2012. Et af hovedbudskaberne er, at der aktuelt er udsigt til lavere underskud end ventet i decemberprognosen. Det gælder både for statens finanser og de offentlige finanser. De lavere underskud skal primært ses i lyset af højere forventede indtægter fra pensionsafkastskatten, men højere personskatteindtægter bidrager også.

Det offentlige underskud ventes at blive på 70½ mia. kr. i 2012 (3,8 pct. af BNP) og 32½ mia. kr. i 2013 (1,7 pct. af BNP). Det er henholdsvis 30½ mia. kr. mindre i 2012 og 15½ mia. kr. lavere i 2013 sammenlignet med decembervurderingen.

Den strukturelle saldo skønnes med fortsættelse af regeringens økonomiske politik og med indgåelse af ansvarlige økonomiaftaler med kommuner og regioner at blive forbedret fra et underskud på 1½ pct. i 2010 til omtrent balance i 2013. Dermed efterlever Danmark EU-henstillingen om en strukturel forbedring af de offentlige finanser på 1½ pct. af BNP frem mod 2013, oplyser finansminister Bjarne Corydon (S):

- Det er glædeligt, at der aktuelt er udsigt til lavere underskud både på statens finanser og den samlede offentlige saldo, men det ændrer ikke på, at der er betydelige underskud, som vi er nødt til at håndtere. Derfor er der brug for at fortsætte regeringens stramme økonomiske kurs og reformspor, blandt andet med trepartsforhandlinger og en skattereform, siger finansministeren.


Skønnene for statens og de samlede offentlige finanser er baseret på den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2012.