Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Tving ikke de ansatte - men tving kommunerne

TREPARTSAFTALE Der er mange arbejdstimer at hente, hvis kommuner og regioner vil bidrage, mener FOA på baggrund af en ny analyse
24. MAJ 2012 12.57

- Hvis vi får arbejdskraftmangel på et tidspunkt, så er mulighederne for at skabe flere arbejdstimer i kommuner og regioner meget store, siger Dennis Kristensen, formand for FOA.

- Og ikke alene er der store muligheder. De ligger faktisk lige på den flade hånd, og gør diskussionen om tvangsforanstaltninger helt overflødig. I dag dyrker kommuner og regioner en regulær deltidskultur, som reelt udelukker ansatte fra fuldtidsansættelse. Det må der gøres op med ved de kommende trepartsforhandlinger.

Kommunerne slår stort set ikke fuldtidsstillinger op, når de annoncerer efter arbejdskraft.

Kun få fuldtidsjob slåes op
FOA har de seneste måneder kulegravet alle stillingsannoncer for en række FOA-grupper, og resultatet har været nedslående. Kun 4 pct. af de ledige stillinger som social- og sundhedshjælper annonceres som fuldtidsstillinger. For pædagogmedhjælpere er tallet 13 pct. og for social- og sundhedsassistenter er tallet 19 pct..

- Hvis kommuner og regioner blev tvunget til at øge andelen af fuldtidsstillinger, så eksempelvis en tredjedel af deltidsstillingerne ved genbesættelse blev ændret til fuld tid, så ville det give kommuner og regioner ekstra arbejdstimer svarende til 15.000 flere ansatte. Det dokumenterer, at trepartsforhandlingerne ikke bør handle om at bruge tvang over for lønmodtagerne for at få os til at arbejde mere, men derimod bør handle om at tvinge de offentlige arbejdsgivere til at tage mod flere arbejdstimer.

- Lægger man dertil de rigtig mange timer, som offentlige ansatte er blevet frataget under de seneste tre års økonomiske krise, så er vi langt over målet for, hvor meget den offentlige sektor skal bidrage med, siger Dennis Kristensen.

ka