Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Foto: Colourbox

En myte at deltidsansatte ønsker fuldtid

TREPARTSAFTALE KL-formand Erik Nielsen (S) afviser, at man kan øge arbejdsudbuddet væsentligt ved at give de ansatte ret til fuldtid
24. MAJ 2012 11.53

Udfordringerne ved de kommende trepartsforhandlinger kan ikke klares ved at få flere deltidsansatte medarbejdere til at gå op i tid. Det fastslår KL's formand, Erik Nielsen, der afviser, at man kan øge arbejdsudbuddet væsentligt ved at give de ansatte ret til fuldtid.

- Forslaget fra FOA har karakter af 'fugle på taget'. Vi har ikke brug for afværgedagsordener – vi har brug for, at trepartsforhandlingerne fører til et reelt øget udbud af arbejdskraft. Ellers ender kommunerne med at blive tvunget til at finde pengene ved generelle nedskæringer. Og det vil betyde fyringer, bl.a. af FOA's medlemmer, siger Erik Nielsen.

Han peger på, at KL allerede arbejder for at skabe flere fuldtidsstillinger og har projekter med dette formål sammen med BUPL, Socialpædagogerne, 3F og FOA. Derudover har KL siden 2007 haft en aftale med KTO om deltidsansattes adgang til højere timetal, så deltidsansatte, der ønsker det, får mulighed for at arbejde på fuld tid eller i flere timer.

- Desværre er der bare ikke noget, der tyder på, at de deltidsansatte er specielt interesserede i at gå op i tid. Det er en myte, at der er tusinder af kommunalt ansatte, der mod deres vilje arbejder på deltid. Det er slet ikke et billede, vi som kommunale arbejdsgivere kan genkende, siger Erik Nielsen.

Han understreger, at der ikke er nogen vej uden om at træffe vanskelige og upopulære beslutninger, fx vedrørende højere arbejdstid eller afskaffelse af fridage, hvis udfordringerne skal klares.

Fromme ønsker
- Det er afgørende, at arbejdsudbuddet øges reelt sådan, at ressourcerne kan frigøres. Fromme ønsker om, at flere vil gå fra deltid til fuldtid, og at sygefraværet vil falde, kan man kun bakke op om – men man kan slet ikke være sikker på, at det har et reelt gennemslag, siger Erik Nielsen.

Han peger på, at kommunerne som arbejdsgivere har et naturligt behov for at slå nogle stillinger op som deltidsjob. En generel ret til at komme på fuld tid vil betyde, at medarbejderne må acceptere en række ændrede vilkår, fx at skulle arbejde på flere arbejdspladser og have forskellige arbejdsfunktioner.

- Vi er som kommuner sat i verden for at levere service til borgerne. Og der er bestemte tidspunkter på dagen, hvor mange arbejdsopgaver skal klares inden for kort tid, og hvor opgaven ikke kan flyttes til senere på dagen. SFO-personalet har fx ikke meget at lave, mens børnene er i skole, siger Erik Nielsen og fortsætter:

- Det er derfor afgørende, at ledelsen ser et behov for fuldtidsstillinger. Tvangsordninger er derfor skudt ved siden af.

ka