DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Tre boligselskaber er nu i spil til Vinge-projekt

Siden Frederikssund har besluttet sig for, at alment boligbyggeri er vejen frem for den nye bydel Vinge, er der kommet tre konkrete forslag fra boligselskaber.
17. FEB 2020 6.45

FREDERIKSSUND: Efter stor politisk diskussion sidder byrådet i Frederikssund nu med tre indkomne forslag til alment boligbyggeri i Vinge. 

Det er Slangerup Boligselskab (DAB), Boligselskabet Rosenvænget (Domea) og Frederikssund Boligselskab (KAB), der har indsendt skitseoplæg, efter byrådet i november besluttede en række kriterier for et samarbejde med et af selskaberne.

Blandt andet er der et politisk ønske om en stationsnær placering, men oplæggene imødekommer ikke helt det kriterie, lyder det fra forvaltningen. Til gengæld har selskaberne hver især givet deres bud på, hvordan bydelen ifølge dem kan udvikles bedst muligt.

eo

Her er de tre mulige projekter. Se de fulde skitser her.

Slangerup Boligselskab V/DAB
Byggestart forventes ved årsskiftet 2020/21.

Etape 1: 30-35 boliger fordelt i 13-15 rækkehuse og et punkthus på 4 etager med 16-18 lejligheder.

Etape 2 forventes realiseret efter udlejning af etape 1, og forventes opført med ca. 50 - 60 boliger i hhv. rækkehuse og punkthus i 4 etager. 

Udlejningspotentiale: Selskabet vurderer, at det er hensigtsmæssigt at undlade at bygge 6 etager i etape 1. Selskabet vurderer, at etape 1 skal fokusere på boliger i form af bofællesskabskoncept, da der er en stor efterspørgsel efter denne type boliger og særligt for segmentet over 50 år.

Frederikssund Boligselskab V/KAB
Byggestart forventes ultimo 2020.

Etape 1: 55 boliger i 2 plans rækkehuse.

Etape 2 bliver afklaret senere, og her foreslås konceptet videreført. Etape 3 forventes opført som to 6-8 etagers punkthuse.

Udlejningspotentiale: Selskabet har i deres oplæg redegjort for at etape 1 skal målrettes børnefamilier, og derfor ønsker de at bygge rækkehuse i 2 plan, hvilket selskabet vurderer har størst udlejningspotentiale.

Boligselskabet Rosenvænget V/DOMEA
Byggestart forventes ultimo 2020, da projektet umiddelbart vurderes at kunne indeholdes i lokalplan nr. 76.

Etape 1: 32 boliger i et 8 etagers punkthus, 67 boliger i 2-5 etager og 10 rækkehuse i 2 etager.

Etape 2 bliver afklaret senere og her foreslås, at der kan indgås koordinering af private boliger på de resterende byggefelter i område I.

Udlejningspotentiale: Selskabet har i deres oplæg redegjort for, at boligopdelingen i etape 1 vil sikre en mangfoldig by, og at der allerede findes ca. 120 aktuelt søgende til boliger i Vinge på deres venteliste. Boligselskabet redegør for, at der forventes op til 1.000 indskrivninger på ventelisen, når det meldes ud, at der bygges.