Sundhedsklyngelov vedtaget:
To udvalg slås sammen i alle regioner

KORT NYT10. JUN 2022 10.12

Fem overordnede sundhedssamarbejdsudvalg – ét i hver region – skal nu etableres i forlængelse af loven om sundhedsklynger, som netop er vedtaget. De fem udvalg skal stå for at koordinere og sætte retningen for arbejdet i sundhedsklyngerne. Det indebærer en forenkling i hver region i forhold til i dag, da de eksisterende sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg bliver slået sammen til et nyt ”sundhedssamarbejdsudvalg”.

Sundhedsklyngerne skal oprettes rundt om de store akutsygehuse i hele landet. De skal "skabe et forpligtende samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om indsatsen på tværs af sundhedsområdet", som det udtrykkes af Sundhedsministeriet. Sundhedsklyngerne skal blandt andet:

  • Aftale lokale modeller for bedre patientforløb med fokus på kvalitet og nærhed for borgeren.
  • Igangsætte samarbejdsprojekter om eksempelvis bedre forløb for udsatte psykiatriske patienter, borgere med kroniske sygdomme og fælles forebyggelsesindsatser.
  • Implementere og følge op på lokalt og nationalt aftalte initiativer, eksempelvis kvalitetsløft af akutindsatsen i kommunerne.
  • Følge nøgletal og data for populationen i sundhedsklyngen og sætte mål for udviklingen.

Der er prioriteret 80 mio. kr., som skal anvendes af regioner og kommuner i 2022 til at få sundhedsklyngerne i gang.

ka