Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Tilkøbsydelser vil skabe ulighed og unfair konkurrence

Både Dansk Erhverv, DI, Venstre og EL er glade for, at forslaget om tilkøbsydelser er gemt væk med mærkaten 'korrekturfejl'. Følg debatten på AGORA
14. DEC 2011 13.17

Af Camilla Boyhus Madsen [email protected]

Tilkøbsydelserne ville give kommunerne mulighed for at tilbyde deres borgere en ekstra service mod betaling. Men forslaget har flere negative konsekvenser, mener mange af debattørerne på Kommunens debatforum AGORA.

Velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Jon Krogh, frygter at tilkøbsydelserne ville være skadelige på to områder:

- Tilkøbsydelser kan ende med at blive en bagvej for offentlige serviceforringelser og en konkurrenceforvridende trussel mod et velfungerende erhvervsliv og dets ansatte. Det kan ske, at kommunerne må forringe den offentlige service - men de må selv stå til ansvar for forringelsen, ikke blot bruge den som springbræt til et offentligt erhvervseventyr.

Branchedirektør i DI Service, Mette Skaksen, mener heller ikke at indførelsen af kommunale tilkøbsydelser ville være problemfri:

- Det vil kræve en helt ny gennemsigtighed i prisen for de kommunale ydelser, før der vil være tale om lige og fair konkurrence. Dertil kommer, at det er svært at forestille sig en beregningsmodel i kommunerne, der ikke vil resultere i unfair skattefinansieret konkurrence med de private servicevirksomheder.

Brugerbetaling af bagvejen
Idéen med tilkøbsydelser bydes velkommen af Dansk Folkepartis kommunalordfører, Morten Marinus, der dog også påpeger risikoen for serviceforringelser:

- Vi er ikke ideologiske modstandere af, at ældre kan tilkøbe sig lidt ekstra hjælp. Desværre ser vi i øjeblikket en tendens i kommunerne, hvor der praktiseres en yderst foruroligende kreativitet, i henhold til at spare på de kommunale kerneydelser i ældresektoren. Derfor er det vores frygt, at en sådan åbning i lovgivningen vil blive misbrugt. Herved kan den udmunde i en farlig glidebane, hvor der indføres brugerbetaling på de ydelser, der i dag visiteres til.

Fortalere for tilkøbsydelser som Ældresagen, FOA og KL mener, at tiltaget ville være positivt for de ældre, idet de ville kunne købe ydelser af fast personale, de i forvejen kender og er trygge ved. Enhedslisten derimod ser intet positivt for de ældre i indførelsen af tilkøbsydelser:

- Vi er voldsomt imod tilkøbsydelser, skriver kommunalordfører Lars Dohn. De er et opgør og et angreb på den universelle velfærdsmodel. Tilkøbsydelser vil øge uligheden i Danmark og kan føre til groteske situationer på fx plejehjem, hvor det kun vil være de mest velhavende ældre, der får dessert eller et glas rødvin til maden.

Er tilkøbsydelser et nødvendigt tiltag for at økonomisk trængte kommuner kan yde den bedste service? Eller bryder det med velfærdssamfundet, som vi kender det og skaber større ulighed mellem rig og fattig? Deltag i debatten her.