Tænketank kræver bedre retssikkerhed for anbragte børn

Flere anbragte børn udsættes for magtanvendelser, men ifølge tænketank sker det ofte på fejlagtigt grundlag.
12. JUL 2021 7.30

Retssikkerheden er for dårlig for børn og unge, der anbringes uden for hjemmet. Det slår den uafhængige juridiske tænketank Justitia fast i en ny analyse.

I 2019 var der cirka 11.500 anbragte børn og unge, og der blev indberettet næsten 6.000 tilfælde af magtanvendelse.

Analysen fra Justitia viser, at mange magtanvendelser ikke bliver indberettet, som de skal, og at anbringelsesstederne mangler viden om reglerne.

Det stiller børn og unge i en dårlig retssikkerhedsmæssig situation, konkluderes det.

- Som samfund har vi pligt til at sikre, ikke bare at det sker på en retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde, når et barn eller en ung anbringes uden for hjemmet.

- Men også at barnet eller den unge under anbringelsen er sikret respekt for sine grundlæggende rettigheder, siger konsulent i Justitia Gerd Sinding i en pressemeddelelse.

Hun er tidligere dommer og har i årevis beskæftiget sig med sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet.

Gør reglerne til at forstå

5.923 børn og unge blev i 2019 anbragt uden for hjemmet, og det er ifølge Justitia en stigning i forholdene til årene 2017 og 2018.

Som reglerne er udformet, skal magtanvendelser indberettes til Socialtilsynet, til den kommune, som har anbragt barnet og til forældrene. Men analysen peger på, at det ikke er alle magtanvendelser, der indberettes, som de skal.

Desuden er mange indberetninger ifølge tænketanken mangelfulde og behæftede med fejl.

Justitia anbefaler, at reglerne på området forenkles og gøres lettere at forstå og anvende.

Desuden anbefales det, at barnet eller den unge tilbydes bistand i form af en rådgiver, når det har været udsat for en magtanvendelse.

- Hvis vi vil undgå unødvendige og overflødige magtanvendelser, er det vigtigt at få øget kendskabet til reglerne på området.

- Og sikre at der efter en magtanvendelse, uanset om den er tilladt eller ikke tilladt, bliver fulgt op ved indberetning, inddragelse af barnet eller den unge og tilbagemeldinger fra tilsynsmyndighederne, siger Gerd Sinding.

Ritzau