DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Syv stenrev skal fremme bestanden af edderfugle
Skibe sejler sten i form af sprængstykker fra norske granitbrud til områderne.
Foto: Sønderborg Kommune

Syv stenrev skal fremme bestanden af edderfugle

Nye stenrev i Lillebælt og Flensborg Fjord skal hjælpe truede fugle ved at skabe nye levesteder for blåmuslinger.
21. FEB 2021 7.28

SØNDERBORG / MIDDELFART / KOLDING: Frem til april etablerer Sønderborg, Middelfart og Kolding kommuner nye stenrev i Lillebælt og Flensborg Fjord. Målet er at skabe bedre fødegrundlag for truede fuglearter, der er i tilbagegang i Danmark, oplyser Sønderborg Kommune, hvor arbejdet netop er påbegyndt.

De nye stenrev bliver etableret på syv forskellige lokaliteter i de tre kommuner. I Sønderborg Kommune er det ved Kragesand og Drejet ved Kegnæs. Stenrevene kommer til at ligge i de internationalt beskyttede Natura 2000-områder, hvor kommunerne er forpligtet til at forbedre leveforholdene for truede fuglearter, der er i tilbagegang.
 
- Vi er med i det grænseoverskridende natursamarbejde i vores region for at give bedre forhold for kystfugle i vores del af Østersøen. Og ud over at skabe bedre forhold for kystfuglene, så håber vi også, at stenrevene vil have en positiv afledt effekt på hele vandmiljøet og dermed også for fiskebestandene, siger Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S). 

Better BirdLIFE for fuglene

Etableringen af stenrevene er en del af et større EU-støttet naturprojekt ”Better BirdLIFE”, der har til formål at forbedre levestederne for en række kystfugle i den Vestlige Østersø.
 
De nye stenrev handler primært om at skabe et bedre fødegrundlag for edderfuglen, som er i tilbagegang i de to farvande. De nye rev skal derfor skabe nye levesteder for blåmuslinger, som er edderfuglens vigtigste fødekilde.
 
- Stenrevene bliver etableret på en vanddybde på mellem 2,5 og 10 meter, fordi det er på de dybder, at muslinger og tang trives bedst. Det er jo erfaringer, vi allerede har i Sønderborg Kommune, hvor vi i samarbejde med foreningen Als Stenrev har været med til at skabe 19 nye stenrev i vandet omkring Als siden 2012. Vi ved, hvor vigtigt stenrevene er for livet i vandet, og derfor hilser vi de to nye stenrev meget velkomne, siger Aase Nyegaard (Fælleslisten), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.

I løbet af de næste uger sejler skibe sten i form af sprængstykker fra norske granitbrud til områderne og placerer dem i stendepoter, indtil de syv stenrev skal bygges. I Sønderborg Kommune er arbejdet netop påbegyndt.

Stenrev hjælper også andre fuglearter

Biolog Bo Mammen Kruse fra Sønderborg Kommune forventer, at de nye stenrev også kommer til at fungere som levested for en række andre arter af muslinger, fisk, snegle og krebsdyr. Disse indgår ligeledes i kosten for edderfugle, men vil også skabe forbedret fødegrundlag for bjergand og toppet skallesluger.

- Erfaringer med nye stenrev er, at de vil øge områdets potentiale for produktion af muslinger med en faktor 2-3 i forholdet til den bare bund, som der er i dag. For at vi kan følge udviklingen, har vi fået lavet en såkaldt ’baseline’-undersøgelser på optælling af relevante fuglearter og en vurdering af fødegrundlaget på havbunden på de anvendte lokaliteter, fortæller han og tilføjer, at stenrev også giver bedre levebetingelser for marsvin, der typisk finder føde omkring stenrev.
 
Ud over de nye stenrev i Sønderborg Kommune, så etableres der også nye stenrev i Middelfart ved Tønnes Odde, Ålehoved og Wedellsborg og i Kolding ved Trappendal og Solkær enge.
 
I de tre projekter bliver der etableret tre grundformer for stenrev:

  • Huledannende stenrev. Revene er sammenhængende aflange strukturer med varierende højde og hulrum mellem stenene.
  • Fladerev. Revene er skiver eller andre polygoner med varierende højder.
  • Spredte sten. Revene er mindre stenstakke eller sten udlagt enkeltvis inden for et afgrænset område.

Firmaet Rhode Nielsen A/S sejler sten til projektet - otte gange fra det sydlige Norge, med 3.500 ton sten i lasten. Stenene placeres i tre forskellige sødepoter på ca. otte meter vand, hvorfra de lægges ud til de forskellige stenrev.
 
Til sammen bliver lagt ca. 28.000 ton sten ud fordelt på syv forskellige lokaliteter med et samlet areal på 30 hektar. Lokaliteterne er udvalgt så eksisterende revområder eller ålegræsbede ikke ødelægges. Ligeledes anlægges stenreven i vinterperioden, hvor naturen er mindst fysiologisk aktiv, hvilket giver færrest forstyrrelser af det omgivende miljø.
 
”Better BirdLIFE” er startet i september 2018 og omfatter 22 delprojekter i 11 forskellige Natura 2000-områder og har en samlet økonomi på 63 mio. kr.