DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Symbolstøttet spørgeguide hjælper i specialtilbud

Symbolstøttet spørgeguide hjælper i specialtilbud

Redskab til borgerinterview kan kvalificere tilsyn
21. JUN 2012 10.12

HILLERØD: Kommunikationscentret i Hillerød Kommune har udviklet en effektiv 'ready-to-use' værktøjskasse til kommunale tilsynsførende, der ønsker at inddrage synspunkter fra brugeren af tilbuddet.

Reel medinddragelse af borgere med kognitive funktionsnedsættelser kan synes svært og tidskrævende, hvis der mangler hensigtsmæssige metoder og redskaber for samtale. Men kan det lade sig gøre at inddrage flere borgere med forskellige grader af kognitive funktionsnedsættelser, gøre det på en effektiv og overskuelig måde og samtidig få bedre belyste svar?

Den symbolstøttede spørgeguide er en low-tech værktøjskasse, der er udviklet til netop dette formål. Som navnet afslører, er det visuelle materialer, der skaber rammen for samtalen. Intervieweren spørger ved hjælp af billedsymboler, og informanten svarer ved at placere symbolerne på en måtte under en vurderingsskala.

Den store fordel med guiden er, at der ikke skal bruges tid på at udarbejde symboler, der passer til det, man vil spørge om. Alt ligger klart i værktøjskassen. Vejledning, samtalemåtte og symbolkort opdelt på forskellige emner. Blandt andet hverdag, fysiske omgivelser, kommunikation og relationer til personalet, handleplaner, rettigheder mv.

Tilsynsførende i Hillerød Kommune, Gitte Søgaard, har anvendt guiden ved fire borgerinterview i forbindelse med tilsyn:

- Det er et effektivt middel til at finde ud af, hvad folk rent faktisk tænker. Jeg synes, man fik virkelig meget information og respons fra de interviewede. De fortæller noget mere, end det ellers har været min oplevelse, at de har gjort, siger hun.

Bygger på metode med dokumenteret effekt
Spørgeguiden bygger på interviewmetoden Talking Mats, som er udviklet af forskere på University of Stirling i Skotland. Metoden er afprøvet med mennesker med kognitive funktionsnedsættelser i bl.a. to separate undersøgelser på områderne demens og psykisk udviklingshæmning.

Undersøgelserne viste, at interview understøttet med Talking Mats var signifikant mere effektivt til at få de adspurgtes synspunkter frem, end interview, hvor de adspurgte kun kommunikerede med deres sædvanlige udtryksmåder.

Læs mere om den Symbolstøttede Spørgeguide og metoden Talking Mats