Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sygefraværet steg en smule i kommuner og regioner sidste år

Kvinder og sosuer er fortsat mere syge end mænd og akademikere, mens alder spiller en lille rolle. Se fraværet i din kommune.

Sygefraværet steg svagt i både kommuner og regioner sidste år.  Det viser fraværsstatistikken fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Efter at være faldet i både 2016 og 2017 steg fraværet i kommunerne svagt i 2018 og nu igen i 2019 og udgør nu 12,1 dagsværk pr. fuldtidsansat, hvor det året før var 11,9, skriver Forhandlingsfællesskabet.

I regionerne har sygefraværet været støt faldende bortset fra i 2015 og 2018, men steg igen sidste år fra 10,7 til 10,8 dage pr. fuldtidsansat.

I kommunerne har kvinder fortsat et højere gennemsnitligt sygefravær end mænd, nemlig 12,9 dage mod 9,6 dage hos mændene.

Aldersmæssigt er der ikke den helt store forskel - 13,6 dage hos de 60-61-årige som det højeste, mens lavest er 10,8 dage hos ansatte under 20 år efterfulgt af 40-49-årige med 11,5 dage. Medarbejdere på 62 år og derover ligger på samme niveau som ansatte i 20'erne.

De fem pct. med højest sygefravær var tilsammen registreret for 42,1 pct. af det samlede sygefravær.

Som så ofte før havde sosuer efterfulgt af pædagoger det højeste fravær i kommunerne, mens akademikerne var mindst syge:

  • Administration og it mv. 8,9
  • Akademikere 6,2
  • Dagplejere 14,7
  • Lærere m.fl. i folkeskole og spec.underv. 10,9
  • Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 14,1
  • Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 13,7
  • Social- og sundhedspersonale 16,3
  • Socialpædagoger og pæd.pers.døgninst.mv. 14,4
  • Socialrådg./socialformidlere 11,1
  • Syge- og sundhedspersonale - basis 10,9

Fordelt på kommuner var fraværet lavest i Lemvig, Favrskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern og Vejen.

Omvendt var det højest i Faxe, Morsø, Frederikssund, Albertslund og Egedal.

 

Statistikken omfatter månedslønnet personale og er baseret på sammenkøring af fraværsdata med månedlige løn- og ansættelsesdata for året 2019. Dette betyder bl.a., at personer, som ikke er registreret med løn (eksempelvis barsel uden løn), udelades, selv om de fortsat er ansat. Tallene gælder tjenestemænd og overenskomstansatte (ekskl. elever, fleksjobansatte og ekstraordinært ansatte).