Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sydfyn og Als bør forenes af en fast forbindelse over Lillebælt

DEBAT Lokal- og landpolitikere fra SF skal mødes med direktør for Danfoss, Jørgen Mads Clausen, for at diskutere en fast forbindelse, der kan forbinde Sydfyn og Als. Her argumenterer to af dem for projektet
29. JUL 2011 8.30

Af Jørgen Jørgensen, SF-byrådsmedlem i Sønderborg og
Arne Ebsen, SF-byrådsmedlem i Svendborg  

Førende SF'ere fra begge sider af Lillebælt mødes d. 11. august med direktør for Danfoss, Jørgen Mads Clausen på Sønderborg rådhus for at diskutere en fast forbindelse fra Sydfyn til Als.

Mødet bliver et forsøg på at fortsætte den positive dialog mellem erhvervslivet og SF, der kan være med til at fremme beskæftigelse og økonomi - også i grænselandet. I drøftelsen vil nedenstående forhold blive drøftet og vurderet.

Mødet kan også ses som en optakt til det samrådsmøde, som Rotary Faaborg har indkaldt til d. 25. august, hvor Danfoss-direktøren også vil holde et indlæg.

Regionalt udviklingsperspektiv:
Beskæftigelses- og uddannelseseffekter: Der vil være betydelige beskæftigelsesmuligheder i bygningen af broen, desuden er der et uudnyttet potentiale i, at to af Danmarks mest kreative købstæder, Sønderborg og Svendborg, bliver koblet på hinandens udvikling.

Der er stærke fælles uddannelsestraditioner mellem byerne og senest har Svendborg lånt ideer til GO2Green. Adgangen for arbejdskraft fra Faaborg-området til Danfoss vil øges betydeligt. Faaborg har på sigt brug for en styrket udvikling ellers vil byen og området let miste dynamik. En bro vil øge sandsynligheden for at bevare gymnasium, filmuddannelser etc.

Udvikling af turisme: For at styrke turismen og tiltrække flere fra især Tyskland til Als og Sydfyn. En bro øger tilgængeligheden og hele den syddanske region vil kunne tilbyde en unik naturoplevelse fra marsken i vest til en kommende Nationalpark på Sydfyn. Det vil sammen med gode trafikforbindelser skabe grobund for en stærk vækst på turismen.

Sammenkobling af den syddanske region: Samarbejdet vil blive styrket, fordi der opstår en ringforbindelse, som vil skabe nye samarbejdsrelationer og muligheder for de innovative områder.

Grænseoverskridende samarbejde: Området nord for Hamborg vil i højere grad kunne udnytte de potentialer, der ligger i et interregionalt samarbejde - indenfor samhandel, sproglig udvikling og den kulturelle oplevelsesøkonomi.

Trafikstrømning: Ved at det sydfynske område kobles på såvel Femern-forbindelsen som på en bro til Als, vil trafikken fordele sig og give mulighed for en regional udvikling på Lolland, Sydfyn og Als. En kommende udvidelse og effektivisering af lufthavnen i Sønderborg vil bidrage til øget tilgængelighed og international dynamik.
En fast forbindelse vil udvikle og styrke OUHs placering som regionens førende sygehus.

Historiske bånd: Et samlet interesseområde Slesvig-Holsten vil en gang for alle aflive de tidligere modstande og vil fortsat kunne udvikles og bruges som eksemplarisk grænseoverskridende samarbejde på tværs af sprog, kultur og uddannelser. Det vil blive et stærkt og dynamisk område med en stor befolkning

Fra SF deltager lokalpolitikerne Jakob Holm, Faaborg, Jørgen Jørgensen og Frank B. Jakobsen, Sønderborg, Arne Ebsen, Svendborg.
Fra Region Syddanmark deltager Mette Valentin og John Hyrup Jensen.
Og endelig landspolitikerne Anne Baastrup, MF, Jesper Pedersen, MF og Anette Vilhelmsen, folketingskandidat Svendborg.