Syddjurs omdøber sine plejecentre til plejehjem
Rosengården i Hornslet er fremover et plejehjem og ikke mere et plejecenter.
Foto: Syddjurs Kommune

Syddjurs omdøber sine plejecentre til plejehjem

Hjem signalerer bedre end center, at det er et trygt sted at bo, mener byrådet.

SYDDJURS: Når det kommer til ældres formodentlig sidste bolig, har der gennem årene været mange gode bud på, hvad sådan et hus skulle kaldes. Historisk har vi bevæget os fra hvilehjem til de gamles hjem til alderdomshjem til plejehjem til i dag, hvor de ældre bor på et plejecenter.

I det daglige anvender mange borgere dog fortsat ordet plejehjem, og betegnelsen plejecenter kan sammenblandes med aktivitetscentre.

Derfor har Syddjurs Byråd efter en høring i Ældrerådet nu besluttet, at kommunens plejecentre omdøbes til plejehjem. Den nye betegnelse skal signalere, at der er tale om et hjem, hvor det skal være trygt at bo og modtage god pleje.

"Det handler om at bruge de rette ord på de rette tidspunkter, så betydningen af det, der kommunikeres, kommer til sin ret og ikke misforstås." "Værdien i de to ord plejehjem og plejecenter skal findes i henholdsvis ’hjem’ og ’center’," står der i sagsfremstillingen.

Også faste bestyrelser

Samtidig med navneændringen til plejehjem har byrådet besluttet at indføre faste bestyrelser på alle kommunens plejecentre. Der findes i dag et beboer- og pårørenderåd på to af kommunens plejehjem, men det mangler på de tre øvrige. Ældrerådet bakker op om beslutningen og anbefaler, at der kommer en bred deltagerkreds i bestyrelserne, også med ildsjæle fra lokalområdet.

Kommunens administration vil i den kommende tid udarbejde en model for etablering af de lokale bestyrelser, der beskriver formål og arbejdsopgaver. Modellen skal give plads til, at der fortsat kan være samarbejde på tværs af plejehjemmene om aktiviteter og faglig udvikling.

Navneændringen ventes at give mindre udgifter til tilretning af informationsmateriale, skilte og den slags, men af begrænset omfang.

ak