Syddanmark sanktionerer sygehusovergang til ambulant behandling

Et enigt regionsråd bakker op om anbefalingerne fra Sydvestjysk Sygehus og Sundhedsudvalget om at ændre kursen for Sydvestjysk Sygehus Grindsted, så sygehuset fremover i højere grad specialiserer sig i behandlinger og operationer, der kan klares på én dag
25. FEB 2020 12.36

SYDDANMARK: Et effektivt sygehus primært med fokus på operationer og behandlinger, hvor det meste kan klares på én dag. Det er visionen og planen for sygehuset i Grindsted, og en plan der på regionsrådsmødet mandag fik politisk opbakning fra hele regionsrådet.

Formand for Sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S) mener, det er fornuftigt, at regionsrådet vælger at specialisere sygehuset i Grindsted:

- Vores vigtigste opgave som regionsrådspolitikere er at sikre, at vores sygehuse og øvrige sundhedsvæsen har de bedst mulige vilkår for at behandle patienterne. Derfor skal vi naturligvis også lytte, når ledelsen på Sydvestjysk Sygehus siger, at der er behov for, at sygehuset i Grindsted skal specialisere sig yderligere.

Derfor flytter Sydvestjysk Sygehus nu det medicinske sengeafsnit til Esbjerg, mens man vil etablere et medicinsk daghospital i Grindsted og flytte Arbejdsmedicinsk Klinik fra Esbjerg til Grindsted.

Grindsted får patienter fra hele den jyske del af regionen
Sydvestjysk Sygehus Grindsted har en række vigtige opgaver, hvor medarbejderne modtager patienter fra hele den jyske del af regionen. Det gælder Friklinikken, der løser en lang række forskellige opgaver såsom kikkertundersøgelser af knæ, behandling af brok og sterilisationer af mænd samt skulder- og albuekirurgi, og så gælder det neuro-rehabiliteringen, der behandler og genoptræner patienter med hjerneskader.

Tilbuddene bliver nu suppleret af den arbejdsmedicinske klinik, der også vil modtage patienter fra en stor del af regionen.

Grindsted skal tænkes ind i en større sammenhæng
Næstformanden i Sundhedsudvalget, Kristian Nørgaard (V), pointerer, at sygehuset i Grindsted spiller en vigtig rolle i Region Syddanmark:

- Tiden og kravene til kvaliteten er løbet fra de små lokale sygehuse, der kunne lidt af hvert, og som kun tilså lokalområdets patienter. Vi bliver nødt til at tænke Grindsted ind i en større sammenhæng, hvor vi ikke længere behandler alle mulige sygdomme, men i stedet er specialister, der til gengæld hjælper patienter fra Vejle, Tønder og Esbjerg. Derfor er jeg glad for, at Grindsted Sygehus også i fremtiden er et specialsygehus med lokal forankring og regional rækkevidde, siger hun.

Foruden Friklinikken og neuro-rehabiliteringen har sygehuset i Grindsted i dag en lang række opgaver inden for eksempelvis ortopædkirurgi og organkirurgi. Derudover har sygehuset en række nære sundhedstilbud såsom skadeklinik, røntgenafdeling, blodprøvetagning, fysioterapi, jordemoderkonsultation, en vagtlægekonsultation og snart et fast mammografiscreeningstilbud.

MG