Syddanmark må om igen: Nærmeste nabo ikke partshørt

I en sag om tilladelse til at grave efter rødler har Region Syddanmark fået hjemvist en sag fra Miljøklagenævnet.

Forfra. Den melding har Region Syddanmark nu fået fra Miljøklagenævnet i en afgørelse om en sag fra maj 2018 i Bolderslev: Regionen havde ikke sørget for at partshøre naboen og havde ikke undersøgt påvirkning af et Natura 2000-område.

Sagen handler om erhvervsmæssig råstofindvinding af rødler på ialt ti hektar, der vel og mærke ligger uden for de udlagte graveområder i regionens Råstofplan 2016. Størstedelen af de ti hektar er udlagt som såkaldt interesseområde - men altså ikke endeligt med blandt de områder, hvor der kan graves. 

Regionens miljøudvalg godkendte i maj 2018 ansøgningen, der lød på at grave 10.000 kubikmeter rødler op til cirka en meter under terræn. En lodsejer med ejendom i det fredede naturområde Bolderslev Skov har klaget over ikke at være blevet partshørt som nabo til området, og det kalder regionen i sagsfremstilingen selv for 'en klar procedurefejl'.

Klageren gør desuden opmærksom på, at arealet syd for indvindingsområdet er et Natura 2000-område, og at Miljøstyrelsen ikke er blevet hørt i sagen, hvor der blandt andet er risiko for at opgravningen vil påvirke vandafstrømningen, så den fredede skov påvirkes negativt.

Det er nævnets samlede vurdering, at regionen ikke i tilstrækkelig grad har undersøgt og vurderet tilladelsens mulige påvirkning af det nærliggende Natura 2000-område, og at afgørelsen dermed 'lider af væsentlige retlige mangler'.

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev