Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Supersygehus i Gødstrup vil digitalt i front

Det Nye Hospital i Vest samarbejder med cuneco – center for produktivitet i byggeriet – om implementering, afprøvninger og brugererfaring med nye digitale standarder og værktøjer

MIDTJYLLAND: Det Ny Hospital i Vest (DNV) ønsker et digitalt informationsflow fra design til driften af det nye vestjyske supersygehus. Projektledelsen for DNV har som led i den ambition indgået en treårig samarbejdsaftale med 'cuneco - center for produktivitet i byggeriet' om at implementere og afprøve nye digitale metoder i første etape af opførelsen af DNV ved Gødstrup nord for Herning.

Formålet er, at DNV får færre fejl under opførelsen og et mere effektivt byggeri helt frem i driftsfasen, mens cuneco indhenter praktisk brugererfaring med de nye standarder og arbejdsmetoder til den fælles digitale infrastruktur for byggeri, anlæg og drift, som centret har til opgave at udvikle frem til 2014.

Projektledelsen bag det kommende stor-sygehus har allerede i udbudsmaterialet tænkt digitale metoder ind i processen og angivet, at totalrådgiveren, det Aarhus-baserede konsortium CuraVita, skal efterleve de statslige bygherrekrav om anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT).

For eksempel skal al relevant projektinformation arkiveres, udveksles og kommunikeres digitalt. Digitale bygningsmodeller i 3D skal være det centrale koordinerende og visuelle IKT-værktøj for projektet, så blandt andre bygherren og brugerne har mulighed for at kommentere og tage stilling til løsningsforslagene.

Og ved aflevering skal de digitale data kunne genbruges direkte i DNV-Gødstrups fremtidige bygningsforvaltningssystemer inden for både drift, vedligehold og ejendomsforvaltning.

For projektchef på DNV Michael Hyllegaard er de digitale metoder en forudsætning for at effektivisere byggeprocessen:

- Vi bygger fremtidens hospitaler. Derfor skal vi også være med helt fremme, når det gælder digitalisering af byggeprocessen. Når vi kigger ud i fremtiden, skal det også være attraktivt for dem, der efterfølgende skal drifte og vedligeholde byggeriet, og de vil jo have informationerne digitalt, pointerer Michael Hyllegaard, der forventer et mere effektivt og økonomisk byggeri med de digitale metoder og værktøjer:

- Ved at skabe en fælles digital platform forventer vi at undgå mange af de misforståelser, der ellers ofte opstår i kommunikationen mellem rådgivere og entreprenører, og på den måde spare penge, siger Michael Hyllegaard.

mou

Fakta om Det Nye Hospital i Vest - DNV Gødstrup
• Byggeriet af Det Nye Hospital i Vest - DNV Gødstrup - har fået et foreløbigt tilsagn fra regeringen på 3,15 mia. kr. i 2009-niveau.
• Efter planen stikkes den første spade i jorden i sensommeren 2012.
• Hospitalerne i Herning og Holstebro begynder udflytningen til DNV Gødstrup sidst i 2016.

Fakta om CuraVita
Region Midtjylland har udpeget CuraVita som vinder af konkurrencen om det nye supersygehus i Gødstrup
CuraVita er et konsortium, som er stiftet til sammen at løse store sygehusopgaver.
CuraVita består af både danske og internationale firmaer.
Firmaerne indeholder fagligheder som arkitekter, ingeniører, økonomer, antropologer, sundhedsvidenskabelige specialister, planlæggere og innovationseksperter.

CuraVita-samarbejdet består i denne projektkonkurrence af firmaerne Arkitema Architects K/S, NSW Arkitekter & Planlæggere A/S, AART architects A/S, Grontmij, Moe & Brødsgaard og Hospitalitet. CuraVita har i dette projekt Arup som underrådgiver.

Fakta om cuneco
cuneco - center for produktivitet i byggeriet - udvikler det fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift.
Målet er øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer.

cuneco er et projekt, der drives frem til 2014 under ledelse af foreningen bips i et partnersamarbejde med Dansk Standard, Rudersdal kommune, DTU/HiH-Århus Universitet samt Dansk Byggeri, Foreningen Rådgivende Ingeniører, DANSKE ARK, BAT-Kartellet, DI Byggematerialer, TEKNIQ og Bygherreforeningen.

cuneco finansieres med midler fra EU's Regionalfond, Realdania og byggebranchens egenfinansiering.