Sundhedsplatformen får bedre karakterer af brugerne
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

Sundhedsplatformen får bedre karakterer af brugerne

Stadig rum til forbedring af Sundhedsplatformen, viser ny undersøgelse blandt brugerne. Lægerne stadig klart mest utilfredse.

Tilfredsheden med Sundhedsplatformen blandt de sundhedsprofessionelle, der bruger den i Region Hovedstaden og Region Sjælland, er blevet større - eller i hvert fald er utilfredsheden blevet mindre, viser en ny brugerundersøgelse fra april sammenlignet med den foregående fra september 2019.

Dengang var 43 pct. utilfredse eller meget utilfredse i de to regioner under ét, i dag er 39 pct. tilfredse eller meget tilfredse. Udtrykt i karaktergivning er niveauet steget fra 2,7 til 3,0 på en skala fra 1 til 5.

Så nok er tilfredsheden stigende, men der er rum til forbedring, og Sjællands regionsrådsformand Heino Knudsen (S) udtrykker sig da også forsigtigt:

- Medarbejdernes vurdering peger den rigtige vej. Flere medarbejdere oplever, at patientjournalen understøtter det daglige arbejde med patienter, personalet får de oplysninger, de har brug for og brugerfladen fungerer bedre, siger han, men understreger samtidig at "der fortsat er brug for politisk og ledelsesmæssigt fokus".

Læger har stadig flertal af utilfredse

Hovedstadens regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (S), hæfter sig ved, at de kritiske områder, som medarbejderne peger på, er de områder, som regionerne er i gang med at udvikle.

14.628 ud af 49.862 adspurgte medarbejdere på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden har svaret på brugerundersøgelsen. Det giver en svarprocent på 29 pct. hvilket ifølge regionerne er tilstrækkeligt repræsentativt.

Svarene er rpæget af ensartethed på tværs af regionerne og med mindre forskelle end i undersøgelsen fra 2019, hvor Sjælland lå på en klart højere utilfredshed end hovedstaden. Udligningen af forskellene gælder også mellem faggrupperne, hvor lægerne dog fortsat skiller sig ud med et flertal af utilfredse og meget utilfredse (53 pct. mod 68 pct. i 2019-undersøgelsen).

 

Se undersøgelsen.