Styrelse kritiseres for at ignorere forurening fra havdumpet havneslam
Oprensning af havnebassin ved Hirtshals.
Foto: Niels Fabæk, Ritzau Scanpix

Styrelse kritiseres for at ignorere forurening fra havdumpet havneslam

Danmark udleder formentlig større mængder miljøfarlige stoffer ved dumpning af havneslam, end vi tror, vurderer eksperter. Miljøstyrelsen afviser.
4. JUN 2021 8.15

Hvert år bliver millioner af ton havneslam og sediment lovligt dumpet – også kaldet "klappet" – i danske farvande, til trods for at materialet i en del tilfælde indeholder miljøskadelige stoffer som kviksølv, bly og tributyltin (TBT).

I flere tilfælde er udledningerne aldrig blevet opdaget, da Miljøstyrelsen har ignoreret konkrete målinger af højere værdier fra havnene og i stedet anvendt standardværdier for ‘rent sediment’ som dækkende for indholdet af farlig kemi, når styrelsen laver forureningsopgørelser, skriver Ingeniøren.

Det viser en række aktindsigter fra Miljøstyrelsen samt et datalæk, Ingeniøren er i besiddelse af.

Forvaltningssvigt

Seniorforsker Jakob Strand, der forsker i miljøfarlige stoffers påvirkning af det danske havmiljø ved Aarhus Universitet, undrer sig over, at Miljøstyrelsen ikke har brugt måledata i overvågningen:

- Det her peger jo på, at man i et væsentligt omfang har underestimeret tilførslerne, siger han.

Også marinbiolog Mogens Flindt, der er lektor på Syddansk Universitet og i årevis har forsket i havdumpning af slam, finder fejlene stærkt problematiske:

- Det er jo et omfattende forvaltningssvigt og en lemfældig omgang med data, Miljøstyrelsen viser her. Det er svært utilstrækkeligt for en ansvarlig myndighed, der burde arbejde videnbaseret,« siger han.

Miljøstyrelsen ønsker ikke at stille op til interview, men afviser i en e-mail, at styrelsen har ignoreret tilsendte måledata, og bestrider Ingeniørens datagrundlag.

Ingeniørens undersøgelse bygger dog på Miljøstyrelsens egne opgørelser af udledningerne fra 2013 til 2019, som styrelsen selv har sendt via aktindsigt og oplyst er valideret og kvalitetssikret.

Miljøministeriet oplyser til Ingeniøren, at man nu har bedt Miljøstyrelsen om en faglig redegørelse om overvågningen af miljøfarlige stoffer fra klapning.

ka