Store dele af Hovedstadens psykiatri samles på Bispebjerg
Visualisering af Ny Psykiatri Bispebjerg.
Foto: Region Hovedstaden

Store dele af Hovedstadens psykiatri samles på Bispebjerg

Ny Psykiatri Bispebjerg kommer til at rumme 200 enestuer, en psykiatrisk akutmodtagelse og moderne behandlingsfaciliteter.
29. JAN 2020 12.00

HOVEDSTADEN: Ny Psykiatri Bispebjerg kommer til at samle store dele af Region Hovedstadens Psykiatris største center, Psykiatrisk Center København, på én matrikel. Når byggeriet efter planen står færdigt i 2024, vil det give nye muligheder for at skabe mere sammenhæng i den psykiatriske behandling, fortæller Centerchef på Psykiatrisk Center København, Line Duelund.

- Lige nu er Psykiatrisk Center København spredt ud på flere matrikler i Storkøbenhavn. Det bliver derfor en stor fordel for både patienter og personale, når store dele af centret samles ét sted. Det vil skabe bedre mulighed for mere sammenhængende patientforløb, fordi patienter kun skal henvende sig ét sted, og fordi medarbejderne sidder tættere på hinanden i hverdagen, siger Centerchef Line Duelund.

Der er første spadestik på nybyggeriet i dag, og det tager afsæt i helende arkitektur, hvor forskellige former for lys, behagelig akustik og naturlige elementer skal understøtte behandlingen af mennesker med psykisk sygdom og dermed forbedre deres muligheder for at komme sig.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) glæder sig over, at de fysiske rammer til psykiatrien forbedres til fordel for de mennesker, der skal behandles for psykisk sygdom:

Målet med Ny Psykiatri Bispebjerg er at skabe trygge rammer for patienter, pårørende og medarbejdere. Derfor er både tidligere og nuværende patienter, pårørende og medarbejdere blevet inddraget i byggeriet og har været med til at påvirke, hvad det skal indeholde.

  • Ny Psykiatri Bispebjerg er et 22.500 kvadratmeter stort byggeri, som fuldt færdigt vil rumme 200 almenpsykiatriske enestuer, psykiatrisk akutmodtagelse, ECT-klinik og moderne behandlingsfaciliteter.
  • Byggeriet udføres i to etaper frem til 2024 med første etape færdig i 2022. I en efterfølgende tredje etape renoveres Lersø-komplekset, som i dag er en del af Bispebjerg Hospital, til psykiatriske ambulatorier, kontorer mv. – i alt ca. 15.000 kvadratmeter,
  • Byggeriet er tegnet af PLH Arkitekter og Friis & Moltke, mens det er entreprenøren MT Højgaard, der skal opføre råhuset.
  • Samlet budget: 1,2 mia. kr. (2018) – heraf nybyggeri 700 mio. kr. og 500 mio. til renovering af gamle bygninger.
  • Byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens omfattende udbygning af regionens hospitaler. Over en årrække investerer regionen og staten tilsammen 20 mia. kr. på udbyningen.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev