Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Stor opbakning til nye forpligtende indkøbsaftaler

I alt 63 kommuner har nu tilsluttet sig de to første fælleskommunale forpligtende indkøbsaftaler, som SKI udbyder i tæt samarbejde med KL
20. DEC 2011 15.48

Den store tilslutning viser, at kommunerne er parate til at handle som samlet sektor for at opnå stordriftsfordele på indkøb.

63 kommuner har netop valgt at forpligte deres indkøb på de to første forpligtende fælleskommunale indkøbsaftaler. De tilsluttede kommuner repræsenterer 67 pct. af det samlede befolkningsgrundlag. De fælles aftaler udspringer af økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2012.

De nye forpligtende aftaler skal give kommunerne effektiviseringsgevinster ved at samle indkøbsvolumen og forpligte sig i fællesskab på tværs af kommunegrænse og på tværs af landet. Hermed frigøres ressourcer, som kommunerne kan bruge på service til borgerne.

Kommunerne har sammenlagt forpligtet deres indkøb på de to nye aftaler på kopi- og printområdet til en forventet værdi på i alt 515 mio. kr. over de næste tre år.

De to aftaler 50.11 Multifunktionsmaskiner med tilhørende ydelser og 50.12 Printere med tilhørende ydelser er de to første forpligtende aftaler i første bølge med syv aftaler, der ud over kopi- og printområdet, dækker forbrugsartikler, kontormøbler og computere.

Smallere sortiment
Som en del af økonomiaftalen for 2012 har regeringen og KL aftalt, at SKI frem til år 2015 skal være operatør på 15-20 forpligtende aftaler. Mindst fire af de forpligtende aftaler skal være etableret senest første halvår af 2012. Mens ande bølge af de forpligtende aftaler forventes påbegyndt i andet halvår af 2012.

Til forskel fra SKI's ordinære rammeaftaler skal kommuner, der ønsker at benytte de forpligtende aftaler, tilmelde sig i en relativ kort tilslutningsperiode på ca. måned inden udbuddet bliver offentliggjort. Kun kommuner, der har forpligtet deres indkøb i tilslutningsperioden, kan efterfølgende benytte aftalerne.

De nye forpligtende aftaler får generelt et smallere sortiment og færre leverandører end SKI's ordinære frivillige aftaler. De to første aftaler er eneleverandøraftaler, hvilket vil lette anvendelsen for kommunerne og skærpe konkurrencen i forbindelse med selve udbuddet.

Udbudsbekendtgørelserne for de to første aftaler offentliggøres den 20. december 2011. Begge aftaler løber i tre år.

mou

Læs mere om aftalerne her