Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Stor forskel på indsatsen for udsatte børn og unge

Nogle kommuner kan spare millioner ved at ændre praksis – f.eks. efter svensk model. Det viser to nye undersøgelser fra KREVI

Mens én dansk kommune bruger godt 1.600 kroner om året pr. 0-17-årig på forebyggelse, så bruger en anden næsten fire gange så meget. Og mens én dansk kommune har 19 pct. af sine anbragte børn og unge i en institution, så er det tilsvarende tal 70 pct. i en anden kommune. Det viser en KREVI-analyse af danske kommuners udgifter til anbringelse af udsatte børn og unge.

Undersøgelsen viser, at en del danske kommuner kan spare flere millioner kroner om året, hvis de, som i Sverige og Norge, anbringer flere børn i plejefamilier frem for på institution. Samtidig peger undersøgelsen på, at forebyggelse har en effekt.

- Vi kan se, at forebyggende indsatser betyder færre anbragte børn, og at børnene er anbragt i kortere tid, fastslår Marianne Schøler Kollin, en af forfatterne bag undersøgelsen.

Inspiration fra Sverige
KREVI har også gravet sig ned i den svenske måde at arbejde med udsatte børn og unge på, efter at undersøgelsen 'Tilbud og udgifter til udsatte børn og unge' fra 2010 viste, at Sveriges udgifter til området er markant lavere end Danmarks. Den nye analyse viser, at Danmark kan hente inspiration i Sverige til at gennemføre Barnets Reform, der lægger op til øget brug af plejefamilier.

- Sverige har en længere tradition for at begrænse institutionsanbringelse og fremme brug af plejefamilier- blandt andet ved at anbringe forholdsvis mange i slægt og netværk. Hvor 10 pct. af de svenske børn og unge anbringes hos slægt og netværk, gælder det kun 5 pct. af de danske, siger Stinne Højer Mathiasen, koordinator af KREVIs analyser omkring udsatte børn og unge.

KREVI følger op med et casestudie af den svenske kommune Borås, som har god økonomistyring og leverer fornuftig kvalitet. Endelig skal danske kommuners forebyggende indsats kortlægges.

jos

Foto: http://www.flickr.com/photos/erix/