DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Stevns indfører bløde sociale klausuler
Foto: Colourbox

Stevns indfører bløde sociale klausuler

Leverandører forpligtes kun til praktik- og uddannelsespladser ved kontrakter over ti mio. kr. og seks måneders varighed

STEVNS: I Stevns har kommunalbestyrelsen netop godkendt en anbefaling om at indføre sociale klausuler i kommunens udbud.

Beslutningen om at indføre sociale klausuler følges op af initiativer fra Stevns Erhvervsråd, hvilke bl.a. handler om at synliggøre problemstillingen med manglende praktikpladser, skabe viden om løsningerne og forbedre samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsdrivende mfl.

Sociale klausuler giver mulighed for at pålægge leverandøren til en opgave en social forpligtelse. Det kan f.eks. være at oprette et antal praktik- eller uddannelsespladser med en varighed, der minimum svarer til kontraktens længde. 

Når forvaltningen i den kommende tid skal til at formulere og indføre klausulerne i de forskellige typer udbud, vil der blive skelnet mellem brugen af hårde og bløde klausuler, hvilket vil afhænge af en kontrakts størrelse og varighed.

Hårde klausuler anvendes ved projekter på over ti mio. kr. og har en varighed på over seks måneder. De indebærer, at en leverandør skal overholde en social forpligtelse, mens de bløde klausuler på over fem mio. kr. og minimum tre måneder, indebærer, at en leverandør skal tilstræbe at overholde de sociale klausuler.

Klausulerne vil blive indført i udbud inden for bygge- og anlægsopgaver, og i lyset af Stevns Kommunes størrelse vil det typisk være de bløde klausuler, som vil gøre sig gældende.