DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Stærke beboere først i køen virker i ghettoer

Stærke beboere først i køen virker i ghettoer

Men det boligpolitiske redskab modvirkes af kommunernes behov for at skaffe tag over hovedet til svagere grupper, viser ny rapport fra SFI
1. MAR 2012 8.58

Ryk de ressourcestærke frem i boligkøen og afvis dem uden arbejde. Det er to af de nye redskaber, kommuner og boligorganisationer igennem de senere år har fået i bestræbelserne på at få en mere stabil sammensætning af beboerne i boligområder med problemer.

SFI har nu undersøgt brugen af de forskellige redskaber.

Nogle af udlejningsredskaberne er specifikt rettet mod udsatte boligområder, mens andre kan anvendes i alle almene boliger. SFI's undersøgelse af 1.127 boligafdelinger viser, at redskaberne især bliver brugt i afdelinger med sociale udfordringer - såsom mange ledige beboere og mange beboere på overførselsindkomster.

Det gælder fx fleksibel udlejning, der giver ressourcestærke mennesker fortrinsret til en bolig, og som bruges i 47 procent af boligafdelingerne med sociale udfordringer. Ifølge forskernes analyse tyder det på, at fleksibel udlejning bidrager til at fastholde ressourcestærke beboere i de udsatte boligområder.

Men ikke alle redskaberne anvendes i lige stor udstrækning. Eksempelvis er kombineret udlejning, hvor boligafdelingen kan afvise folk som fx har været arbejdsløse i længere tid, for at få mere ressourcestærke mennesker til at flytte ind, ikke altid populært. Det fortæller forskningsassistent Lise Sand Ellerbæk:

- Vi har fundet 13 afdelinger der bruger kombineret udlejning. Mange fravælger det, fordi det direkte ekskluderer folk. Det tager man afstand fra i mange boligafdelinger, fortæller hun.

Undersøgelsen viser, at boligafdelingernes forretningsførere generelt er glade for redskaberne, og især i boligafdelinger med sociale udfordringer.

Men når det gælder kommunal anvisningsret, er der også utilfredse stemmer. Kommunerne har anvisningsret over 25 pct. af de ledige boliger indenfor kommunegrænsen. Kommunerne har oftest brug for denne ret i forhold til resourcesvage borgere og måske kun adgang til at anvise boliger i ganske få boligforeninger. Og det giver en tendens til at udhule de gunstige resultater af de nye redskaber. 

Enkelte forretningsførere mener, at kommunal anvisning er direkte årsag til at deres boligområde er på den såkaldte 'ghetto-liste'.

Kommunerne ser dog kommunal anvisning som en nødvendighed, når de skal finde boliger til udsatte borgere, viser SFI-undersøgelsen.

Boligselskaberne er generelt glade for de nye redskaber. Jesper Nygård, direktør i Danmarks største boligselskab, KAB, siger til Politiken:

- De fleksible udlejningsregler er fremragende og virker efter hensigten. De er gode til at tiltrække ressourcestærke beboere.

Undersøgelsen er lavet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

mou

Læs resume af rapporten her

Hent rapporten 'Udlejningsredskaber i almene boligområder' her