Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

- Spærrede konti til opsparing kan give store decemberindkøb

Roskilde har deponeret 40 mio. kr. af institutionernes opsparede midler fra 2010 for at undgå sanktioner. Formanden for økonomidirektørerne, Flemming Storgaard, advarer mod, at den metode nemt kan få en livsvarig tidshorisont
26. APR 2011 15.29

Af Knud Abildtrup

For at undgå at blive ramt af sanktioner, har Roskilde Kommune valgt at tage halvdelen af institutionernes samlede opsparing fra 2010  - svarende til 40 millioner - og indsætte dem på spærrede konti.

- Det er svært at se fornuften i, at de opsparinger, der overføres fra år til år, ikke kan holdes uden for sanktionerne. Det opfordrer jo ikke ligefrem til fornuftig økonomisk adfærd, siger Roskilde-borgmester Poul Lindor Nielsen (S), som omtalt i sidste uge.

Han har opfordret KL til at tage denne problemstilling op, men nu advarer økonomidirektørerernes formand, Flemming Storgaard fra Ikast Brande, ver for dknyt mod metoden med de spærrede konti:

- Det er da bestemt en mulig løsning på et akut problem. Men jeg tror, at vores troværdighed som ledere vil lide et alvorligt knæk, hvis vi siger til vores institutioner, at I gerne må spare op - men vi gemmer pengene på en spærret konto, og I ser dem ikke igen. Derfor vi jeg som økonomidirektør i Ikast-Brande Kommune bestemt ikke anbefale en sådan løsning.

- Jeg har nemlig svært ved at forestille mig, at vore institutioner så vil syntes, at det er rart at spare op - og så kommer vi nemt tilbage til, at budgetterne fremover vil blive brugt 100 pct. op i december måned.

Loven ikke kun for ét år
- Jeg er ret sikker på, at KL allerede er opmærksomme på problemstillingen, i og med, at den reelt opstod, da Regeringen indførte det betingede bloktilskuds fase 2, der bevirker, at såfremt budgetterne for 2011 kan konstateres overskredet ved regnskabsaflæggelsen, ja, så bliver kommunerne økonomisk straffet med op til 3 mia. kr. Og det er et forhandlingsanliggende mellem KL og Regeringen.

Men i Roskilde skal de 40 mio. kr. jo på en spærret konto - indtil videre, vel?

- Da loven jo ikke omhandler et enkelt år, vil den spærrede konto - efter min vurdering - nemt kunne få en 'livsvarig'  tidshorisont, svarer Storgaard.

- Jeg har kendskab til andre kommuner, som forsøger at lægge bånd på institutionernes muligheder for at bruge af de midler, som de selv tidligere har sparet op. Og jeg er ikke selv særlig varm på ideen om at snuppe institutionernes opsparing. Jeg er bekymret for, at det gode købmandsskab ikke længere vil være i fokus og vi i stedet vil opleve forholdsvise store decemberindkøb.