Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Lindor beder KL se på tåbelig opsparings-straf

Roskilde kan overføre 80 mio. kr. fra sidste år til budgetåret 2011. Kommunen risikerer faktisk at blive straffet økonomisk for overførslen og er på vej til at indefryse halvdelen
13. APR 2011 13.45

ROSKILDE: Godt halvdelen af pengene tilhører nemlig først og fremmest kommunale institutioner, der enten har uforbrugte midler eller har valgt at spare op. Penge som derfor overføres til næste år. Hvis de vælger at bruge pengene i 2011, risikerer kommunen at overskride de økonomiske rammer for regnskabet 2011. Det kan betyde, at Roskilde Kommune bliver ramt af sanktionslovgivningen, dvs. at kommunen straffes økonomisk for at bruge flere penge end tilladt, oplyser kommunen.

- Vi skal ikke risikere at blive straffet økonomisk, blot fordi institutionerne bruger de penge, de selv har sparet op. Men bruger de pengene, så kommer vi samlet set til at bruge for mange penge i forhold til den ramme, der er fastsat. Der er ingen mening i, at kommunen skal straffes for, at institutioner bruger af deres opsparing. Det er svært at se fornuften i, at de opsparinger, der overføres fra år til år, ikke kan holdes uden for sanktionerne. Det opfordrer jo ikke ligefrem til fornuftig økonomisk adfærd, siger borgmester Poul Lindor Nielsen(S). Han har opfordret KL til at tage denne problemstilling op.

Forvaltningen vurderer, at kommunen kan gardere sig mod at blive ramt af sanktionerne, hvis omkring halvdelen eller ca. 40 mio. kr. af overførslerne neutraliseres. Det betyder på almindeligt dansk, at man enten indefryser pengene, så de ikke kan bruges nu, eller sparer et tilsvarende beløb i budgettet, så der er råderum til at institutionerne bruger pengene. Forvaltningen har peget på den sidste mulighed, men Økonomiudvalget anbefaler nu byrådet i stedet at indefryse 40 mio. kr.

Tåbelig lovgivning
- Vi lægger i Økonomiudvalget nu op til, at vi indtil videre binder 40 mio. kr. af de penge, institutionerne har sparet op. Det er stadig deres penge, men vi sætter dem så at sige ind på en spærret konto, hvor de i første omgang ikke kan hæve dem. Derved undgår vi at komme i den klemme, at vi skal betale bøder til staten for, at institutionerne bruger af pengene.

Alternativet ville være at skabe et råderum ved at spare pengene på driften. Men her har vi vurderet, at vi lige har været igennem en hård sparerunde, og vi står foran at lægge budget for 2012, hvor vi også får økonomiske udfordringer. Så vi tror, at det vil gøre mindst ondt, at vi spærrer kontoen i en forhåbentlig kortere periode, siger Poul Lindor Nielsen.

Han lægger ikke skjul på, at han hellere havde været fri for at træffe denne beslutning.
- Denne beslutning er kun truffet, fordi vi har en tåbelig lovgivning, og vi ønsker ikke at sænke serviceniveauet, siger Poul Lindor Nielsen