Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sosu'er i tilrøget arbejdsmiljø

To ud af tre af godt 2000 social- og sundhedsansatte svarer i undersøgelse, at de bliver udsat for passiv rygning fra borgerne

Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer, der arbejder i ældreplejen, psykiatrien og specialområdet, er udsat for rygning fra borgere i deres arbejdstid. Og det på trods af, at flere af de adspurgte fortæller, at der er regler for borgernes rygning - og reglerne er ganske præcise.

- Det er et stort ledelsesmæssigt svigt. Ingen ansatte skal udsættes for passiv rygning", sådan lyder reaktionen fra sektorformand i FOA, Karen Stæhr.

Mere end hvert tredje adspurgt svarer da også, at de ikke mener, at ledelsen går nok op i, at rygereglerne for borgere på arbejdspladsen overholdes.

- Passiv rygning er et problem som ledelsen skal løse ved en åben dialog med ansatte og borgere, hvor der skal findes gangbare løsninger, så medarbejderne kan færdes i et ordentligt arbejdsmiljø.

Karen Stæhr peger på, at borgernes ret til at ryge i eget hjem, rejser et klassisk dilemma:

- Vi står på den ene side med borgere, der måske har røget gennem et helt liv. At forbyde dem at ryge, er ikke en holdbar løsning. Men det er heller ikke rimeligt, at ansatte i ældreplejen skal udsættes for sundhedsfarlig røg.

- Meget kunne løses ved, at der generelt var mere tid til at gå eller trille en tur med borgerne. Her ville de rygende af slagsen uden problemer kunne tage sig en cigaret og samtidig komme ud og få frisk luft og have socialt samvær med personalet. Men den tid er i dag skåret væk, så de svage borgere kun har en udvej - ryge i hjemmet.

2.024 medlemmer eller 54,1 pct. af de inviterede har deltaget i undersøgelsen


Foto: http://www.flickr.com/photos/mralsultan/with/3753438240/