DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Sorø har skrottet byrådet, har nu en kommunalbestyrelse
Sorø Byråd, da det endnu kaldte sig det.
Foto: Jakob Vind, Sorø Kommune

Sorø har skrottet byrådet, har nu en kommunalbestyrelse

Det handler om hele kommunen, ikke kun byen, lyder begrundelsen.
7. MAR 2021 8.30

SORØ: Byrådet vil ikke længere være dét, men kalde sig kommunalbestyrelse, og det er nu efter to byrådsbehandlinger udmøntet i en ny styrelsesvedtægt, så navneskiftet er trådt i kraft med virkning fra i torsdags. Beslutningen blev de facto taget allerede før jul sidste år, og den mellemliggende tid er gået med diverse formalia.

Sorøs begrundelse for at skifte betegnelse er at modvirke "den fejlagtige forståelse at byrådets arbejde alene drejer sig om Sorø By", som det hedder i det forslag, der satte processen i gang. Ophavsparti til ideen var De Konservative, som ønskede "at undgå misforståelser om sammenhængskraften og balancen i hele Sorø Kommune".

Argumentationen blev uden videre købt af det resterende byråd med undtagelse af et enkelt medlem, Niels Aalbæk Jensen (Frigængerne, eks-R), der stemte imod ved den indledende beslutning på byrådets decembermøde og igen ved førstebehandlingen i januar af den ændrede styrelsesvedtægt. Ved andenbehandlingen forleden var han imidlertid fraværende, så den endelige beslutning blev enstemmig.

Mellem første- og andenbehandlingen skiftede Indenrigsministeriet også navn, fra Social- og Indenrigsministeriet til Indenrigs- og Boligministeriet, og det fik man fra tilsynsmyndigheden Ankestyrelsen grønt lys til at rette uden at starte forfra med ny førstebehandling. Byrådets nye status som kommunalbestyrelse fremgår allerede af kommunens hjemmeside, men er kun gældende fremadrettet. Gamle dokumenter bliver ikke ændret.

Tidligere, med virkning fra valgperiodens begyndelse, skiftede også Holbæk fra byråd til kommunalbestyrelse. Begrundelsen var den samme som Sorøs, at man ikke kun ville fremhæve hovedbyen men vægte hele kommunen.

Med Sorøs skifte er der nu 35 kommunalbestyrelser og 62 byråd samt en enkelt borgerrepræsentation i spidsen for de 98 kommuner. Sidstnævnte, i København, er den eneste, der ikke selv kan vælge sin betegnelse. 

 

Se byrådsreferaterne fra december, januar og marts.