Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sønderborg og HedeDanmark i strategisk samarbejde

SamPark Sønderborg skal skabe værdi for kommunen ved at sætte fokus på udvikling, effektivitet og udnyttelse af synergier mellem planlægning og drift af kommunens veje og grønne områder

SØNDERBORG: Mere velfærd til kommunens borgere for pengene opnået gennem fælles høje standarder for pleje og drift af kommunens parker og øvrige grønne områder - det er blot et af målene for Sønderborg Kommune og HedeDanmark, som er gået sammen i det fælles udviklingsprojekt SamPark Sønderborg.

Sønderborg Kommune har igangsat projektet og indgået aftalen med HedeDanmark for at afdække muligheder for øget borgerinddragelse, forbedring af samarbejdet mellem kommunens planlæggere og driftsorganisation, samt belyse mulige effektiviseringsgevinster i driften af kommunens grønne områder.

SamPark Sønderborg er etableret som et udviklingsprojekt, der løber til udgangen af 2012, og vil konkret betyde renovering af udvalgte grønne testområder i kommunen, hvor effektiviseringstiltag og mulige synergier, samt samarbejdet mellem planlægning og drift vil blive undersøgt.

Også bedre forvaltning på sigt
Målet er samtidig, at erfaringerne fra SamPark Sønderborg fremadrettet skal skabe grundlag for en endnu bedre forvaltning af kommunens grønne områder gennem målrettet planlægning og prioriteringer i driften til gavn for kommunens borgere.

- Vi ønsker at sætte fokus på samarbejdet mellem de områder og medarbejdere i kommunen, som bestiller arbejdet, og dem som udfører arbejdet. HedeDanmark er en landsdækkende organisation med omfattende erfaring inden for drift af grønne områder, og kan fungere som katalysator i det arbejde, siger teknisk direktør Inge Olsen fra Sønderborg Kommune, og fortsætter:

- Særligt ser vi frem til, at Sønderborg Kommune og HedeDanmark i fællesskab får skabt nogle redskaber til at udvikle og sikre en optimal anvendelse af kommunens ressourcer, der bygger på den seneste viden og erfaringer på området.

Partnerskab til gavn alle
HedeDanmark har drift og pleje af grønne områder som strategisk fokusområde, og medvirker allerede i dag i en lang række projekter baseret på partnerskaber over hele landet. SamPark Sønderborg understreger HedeDanmarks position som en førende leverandør af strategisk drift og pleje af grønne områder og ikke mindst udvikling og innovation i relation til driftssamarbejde med offentlige organisationer.

- Mange kommuner er underlagt stramme økonomiske rammer, og er derfor stadigt mere opmærksom på at undersøge mulighederne for udvikling og effektiv anvendelse af maskiner og materiel samt styrke samarbejdet internt i kommunernes organisationer. I fællesskab med kommunerne har HedeDanmark opnået gode resultater til gavn for alle parter, siger forretningsudvikler hos HedeDanmark A/S Thomas B. Randrup.

mou